Zmiany w handlu

  0

  Referat Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że od 14 lipca obowiązuje nowe, zmienione zarządzenie Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawie udostępniania miejsc do handlu okrężnego oraz zasad ich usytuowania.

  Zarządzenie umożliwia handel jagodami i runem leśnym, w okresie od 15 lipca do 15 października.
  Podania w sprawie udostępnienia miejsc do handlu jagodami i runem leśnym, można składać do 20 lipca w pok. nr 128 Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49).

  Do podania należy dołączyć:

  1. w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej /ksero/, umowa spółki cywilnej /o ile taka została zawarta/,
  2. w przypadku spółek prawa handlowego oraz innych osób prawnych – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  3. w przypadku producentów rolnych – decyzja o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący,
  4. NIP, REGON,
  5. oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec gminy, ZUS i KRUS,
  6. zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego.

  W przypadku większej ilości podań, losowanie miejsc odbędzie się 21 lipca o godz. 9.00, w pok. nr 128.
  Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74 8562 846.

  Poprzedni artykułPoczątek wakacji w MDK
  Następny artykułDotacja na ulicę Śląską [FOTO/VIDEO]