Więcej ciepła dzięki unijnym dotacjom

  1

  Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego mają kolejną szansę na uzyskanie dotacji unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WD). Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie inwestycji w zakresie ciepłownictwa i kogeneracji. Do podziału jest 15 milionów złotych. Inwestycje mają przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji energii, podniesienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania sektora energetycznego na środowisko naturalne.

  O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorstwa energetyczne, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, czyli zajmujące się wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją paliw albo energii. Jeśli jeszcze tego nie robią, muszą być w fazie przygotowań do prowadzenia tej działalności, tzn. ponosić wydatki związane z organizacją inwestycji (np. na badania, analizy, projekty techniczne) lub marketingiem. Przedsiębiorstwa mogą realizować jeden z czterech rodzajów projektów:

  – budowę lub modernizację ciepłowni działających w oparciu o odnawialne źródła energii,

  – inwestycje w instalacje służące do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w układzie kogeneracji o wysokiej wydajności

  – inwestycje w instalacje służące do produkcji energii w układzie trigeneracji,

  – rozbudowę sieci przesyłu ciepła.

  Czym jest kogeneracja i trigeneracja? Najprościej rzecz ujmując kogeneracja to sposób wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Trigeneracja z kolei polega na wytwarzaniu w jednym procesie oprócz energii cieplnej i elektrycznej, również zimna (chłodzenie) – tłumaczy Daniel Ekiel, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Wykorzystanie procesów skojarzonych nie tylko podnosi efektywność produkcji energii z 65% (oddzielne procesy) do 85% (w układzie kogeneracji), ale również wpływa na ochronę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów nawet o 30%. Jeśli dodatkowo w procesie zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii – korzyści dla środowiska będą jeszcze większe.

  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zakupem grunt, nieruchomości, robót budowlanych, maszyn, urządzeń, instalacji, analiz i badań, audytu energetycznego. Jednak pierwsze wydatki można ponieść dopiero po pierwszym etapie oceny wniosków – ocenie formalnej. Do tego czasu można przygotowywać się do inwestycji – opracować projekt techniczny, uzyskać pozwolenie na budowę czy decyzję środowiskową. Minimalna wartość projektu wynosi 500 tys. złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu). Wartość maksymalna inwestycji jest uzależniona od jej rodzaju. Dla projektów związanych z budową i modernizacją ciepłowni, budową instalacji służących do produkcji energii w układzie kogenracji i trigenracji wartość całkowita projektu (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) musi być niższa niż 10 mln złotych. Dla projektów polegających na budowie sieci przesyłowych ciepła wartość całkowita projektu musi być niższa niż 20 mln złotych. Mikro i małe firmy mogą liczyć na zwrot do 60% poniesionych wydatków kwalifikowalnych, średnie do 50 %, a duże przedsiębiorstwa do 40%.

  Przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek o dofinansowanie inwestycji w specjalnym programie – Generator Wniosków (dostępny na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl). Wyłącznie w dniu 05 września 2011 r. w godz. 8.00 – 15.00 tak przygotowany wniosek będzie można zarejestrować za pomocą internetowego rejestratora wniosków. Po zarejestrowaniu wniosku, dokumentację należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4).

  Niezbędne informacje, dokumenty oraz programy do wypełniania i rejestracji wniosków dostępne są na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl. W razie wątpliwości i pytań można kontaktować się z Punktem Informacyjnym DIP: tel. 71 776 58 12 (-14), e-mailowo: [email protected] oraz osobiście w siedzibie Instytucji (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4). Przedsiębiorcy mogą również wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, na których zostaną omówione szczegółowo kwestie: warunków konkursu, wypełniania wniosków o dotacje, najczęściej popełnianych błędów itp. Najbliższe szkolenia odbędą się w siedzibie DIP w dniach 11 i 12 lipca br. Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.dip.dolnyslask.pl.

  Poprzedni artykułDzieci Europy – odwiedź Krzyżową
  Następny artykułŚpiewające Stokrotki na liście przebojów