Rusza kontrola w Straży Miejskiej

    16

    Radni z Komisji Rozwoju Gospodarczego nie mają wakacji. Już dziś o godzinie 11:00 zespół składający się z czterech radnych rozpocznie kontrolę w świdnickiej Straży Miejskiej.

    Radni przyjrzą się strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej oraz sposobie finansowania w latach 2009-2011. Zespół kontrolny w skład, którego wchodzą Julita Stefańska-Broda-szef (SLD), Lesław Podgórski ( WS) oraz Krzysztof Grudziński i Rafał Ząbczyk (PO) zaplanowała spotkanie z komendantem jednostki Stanisławem Rybakiem, oraz przyjrzenie się dokumentacji, o którą komisja wystąpiła jeszcze w czerwcu. Dotyczy ona m.in. korenspondencji komendanta oraz związków zawodowych z Departamentem Zarządzania Kryzysowego UM, finansów jednostki w latach 2009-2011, struktury organizacyjnej oraz zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach – informuje Rafał Ząbczyk, szef komisji rozwoju gospodarczego.

    Przypomnijmy, że kontrolę Komisji Rozwoju Gospodarczego Rada Miejska zleciła na swoim posiedzeniu pod koniec maja. Był to efekt debaty na sesji poświęconej bezpieczeństwu w Świdnicy. Radni doszli do wniosku, że pojawia się zbyt wiele nie załatwionych spraw oraz coraz więcej skarg od mieszkańców na Straż Miejską.