Licea oblegane, u innych pustki

    11

    Część absolwentów gimnazjów już wie, w jakich szkołach będzie kontynuować naukę. Zakończył się pierwszy etap rekrutacji i już wiadomo, że nie wszyscy chętni dostali się do najbardziej obleganych liceów. Z kwitkiem odeszło 30% kandydatów. Mnóstwo ofert zostało jednak w innych typach szkół.

    Do I LO podania złożyło 204 uczniów, do II LO – 192, do III LO – 208. W każdym z ogólniaków przyjęto po 150 osób. Sukces gwarantowało minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

    Jeśli nie udało się do wymarzonej szkoły, trzeba wybrać inną. W 14-tu placówkach ponadgimnazjalnych w powiecie świdnickim przygotowano aż 2600 miejsc w 85 oddziałach, natomiast uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych jest 1742. Szkoły liczą jeszcze na poprawkowiczów i młodzież spoza powiatu. Ostatecznie rekrutacja zakończy się w ostatnich dniach sierpnia.

    asz