Unia wspiera szkoły specjalne

  0

  180 godzin zajęć, a wśród nich zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, do tego nowe materiały dydaktyczne, nowoczesne meble szkolne i nowy laptop to wszystko otrzyma prowadzone przez powiat specjalne szkolnictwo. Pieniądze na sfinansowanie tych działań pochodzą z programu unijnego.

  Uczniowie szkół specjalnych prowadzonych przez nasz powiat zostały ponownie objęte wsparciem w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem jest to projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, którym objęci zostali wszyscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie Dolnego Śląska.

  Pomoc unijną otrzymają trzy podstawowe szkoły specjalne w Świdnicy, Strzegomiu i Świebodzicach. Wsparcie dotyczyć będzie indywidualizacji nauki w klasach I-III. Udział w projekcie wezmą więc wszyscy uczniowie obecnych klas I-III naszych szkół podstawowych specjalnych oraz „pierwszaki” przyjęte w roku szkolnym 2011/2012.  Na dzieci czekają specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, które dopasowane zostaną do ich indywidualnych potrzeb. Wcześniej uczniowie przejdą diagnozę pedagogiczno-psychologiczną, która ułatwi indywidualny dobór zajęć.

  Nowoczesne i zindywidualizowane metody nauczania wymagają automatycznie użycia nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych. Dlatego nie zapomniano także i o tym aspekcie. Dzięki środkom z UE szkoły podstawowe specjalne zakupią materiały dydaktyczne do wszystkich rodzajów zajęć na kwotę 35.640 zł – mówi Grzegorz Stawarz z Wydziału Oświaty i Wychowania świdnickiego starostwa. Dodatkowo szkoły podstawowe w Strzegomiu i Świebodzicach otrzymają nowoczesne meble szkolne o wartości ponad 5,5 tys. zł, które są nieodzowne przy aktywizujących metodach nauczania. Natomiast szkoła podstawowa w Świdnicy zakupi ze środków projektu nowoczesny laptop do wykorzystania w czasie zajęć specjalistycznych.

  Przypomnijmy: Obecnie realizowany projekt jest już drugim tego typu projektem skierowanym do szkół specjalnych naszego powiatu. Wszystkie szkoły specjalne uczestniczą bowiem w projekcie „Uczeń jest ważny – i to każdy!”. Oba projekty znakomicie się uzupełniają.

  W projekcie „Uczeń jest ważny – i to każdy!” przewidziane są zajęcia w czasie ferii zimowych i letnich, w tym cała masa tak lubianych przez dzieci wycieczek, a w projekcie indywidualizacji nauczania zajęcia będą odbywały się w trakcie roku szkolnego – wyjaśnia Grzegorz Stawarz.

  Przyznane powiatowi dofinansowanie na realizację tego projektu to kwota 90 tys. zł. Zajęcia ruszyły 4 kwietnia br. Aktualnie przed szkołami sama przyjemność, czyli zakupy materiałów dydaktycznych, które zgodnie z umową trzeba zrealizować do końca tego miesiąca.

  Monika Żmijewska

  Poprzedni artykułJakie kino przy Galerii Świdnickiej?
  Następny artykułPrzedsiębiorczy licealiści