Rada Powiatu o finansach

  1

  Czy obligacje będą ratunkiem dla budżetu powiatu? M.in. zamianie obecnych długów na papiery wartościowe, Wieloletniemu Planowi Finansowemu oraz zmianom w budżecie poświęcona będzie dzisiejsza sesja Rady Powiatu.  Radni spotkają się dzisiaj,  8 kwietnia, o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

  Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

  c) zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.

  10. Wnioski i oświadczenia.

  11. Informacje dla radnych.

  Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy

  Poprzedni artykułRajd Świdnicki. Będą utrudnienia
  Następny artykułKradną co się da