Uchwalą stawki za ścieki

    5

    W środę, 16 marca, zbiorą się świebodziccy radni. Mają do rozpatrzenia trzy projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczy zmian w planie budżetu gminy na 2011 r., następnie Rada powoła Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach”. Ale najważniejszą uchwałą będzie bez wątpienia ta, dotycząca określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na Świebodzice.

    Sesja rozpoczyna się tradycyjnie o godz. 15.30 w sali narad ratusza miejskiego.

    Agnieszka Bielawska-Pękala

    rzecznik prasowy UM Świebodzice