Sesja RM w nowej szacie

  23

  Zamiast obrazu pustej sali, atrakcyjne rozmowy na ważne tematy. Podczas jutrzejszej bezpośredniej transmisji sesji Rady Miejskiej w telewizji Teletop Sudety w przerwach obrad zapraszamy do obejrzenia wywiadów i polemik, prowadzonych przez redakcję Swidnica24.pl. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich klubów w Radzie Miejskiej. Początek transmisji 18 marca o godzinie 11.00.

  Tematów do ciekawych rozmów o sprawach ważnych dla mieszkańców nie zabraknie. Radni podejmą m.in. decyzję o poręczeniu kredytu dla Spółki Inwestycje Świdnickie. Od wyniku głosowania zależy, czy ruszy budowa Parku Wodnego. Co dalej z Zaułkiem Świętokrzyskim? Czy radni wyrażą zgodę na przeznaczenie 900 tysięcy złotych na odkupienie gruntów od firmy, która miała w tym miejscu budować galerię handlową? Poznaj opinie i komentarze!

  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY

  18.03.2011r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy,

  PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku VI sesji Rady Miejskiej.

  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

  4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.

  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 28.01.2011 r.

  6. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.

  7. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok- (zał. nr 1, proj.VI/3).

  8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie – (zał. nr 1, proj. VI/: 1,2, 4-11).

  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.

  10. Zakończenie VI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

  Uwaga !

  Ok. godz. 15.00 godzinna przerwa.

  W godz. 16.00 – 16.30 – wystąpienia mieszkańców miasta (wg ustalonego porządku).

  Wykaz projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej

  VI/1. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu działek położonych przy ulicy Walerego Wróblewskiego i Dębowej w Świdnicy.

  VI/2. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu położonego przy ul. Zamenhofa w Świdnicy.

  VI/3. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

  VI/4. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch garaży położonych w Świdnicy przy ulicy Saperów i ulicy gen.Mariana Langiewicza.

  VI/5. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Świdnicy.

  VI/6. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów w rejonie ulicy Kliczkowskiej.

  VI/7. W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Jabłoniec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Świdnica i Jaworzyna Śl.”.

  VI/8. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2011 rok”.

  VI/9. W sprawie udzielenia poręczenia kredytu spółce Inwestycje Świdnickie Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy na realizację zadania pod nazwą „Budowa Parku Wodnego

  w Świdnicy”.

  VI/10. W sprawie zmiany budżetu.

  VI/11. Zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica.

  Poprzedni artykułRusza Świdnicki Talent!
  Następny artykuł18. urodziny rozpoczęte [FOTO]