Sesja po długiej przerwie

  9

  Po ponad 2-miesięcznej przerwie będą obradować radni powiatu świdnickiego. V sesja tej kadencji rozpocznie się 31 marca o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej USC. Obrady otworzy sprawozdanie starosty  z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Zaraz po tym radni przejdą do głosowania nad uchwałami. Wśród nich znajdą się sprawy związane z bieżącymi  przesunięciami w budżecie (m.in. przeznaczeniem 100 tysięcy złotych na nowy samochód dla starostwa, o czym już informowała Swidnica24.pl, przyp. red.), określeniem zadań, na które przeznacza się środki przekazane powiatowi przez PFRON, ustaleniem stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oraz odwołaniem i powołaniem nowych delegatów powiatu do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych.

  Sesję zakończą informacje, wnioski i oświadczenia Radnych.

  Porządek obrad

  1.      Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

  2.      Stwierdzenie prawomocności sesji.

  3.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  4.      Przyjęcie porządku obrad sesji.

  5.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.

  6.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

  7.      Interpelacje i zapytania radnych.

  8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)      zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

  b)      zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu,

  c)      zmieniająca Uchwalę nr XVIII/170/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia  4 października 2000 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Powiatu  w Świdnicy,

  d)      określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  e)      ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy),

  f)        wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego z siedzibą   w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2011 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zabudowanymi położonymi w Jaworzynie Śląskiej przy  ul. Powstańców 12 i w Żarowie przy ul. Kwiatowej 4,

  g)      wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2011 r. z tytułu trwałego zarządu nieruchomością dla Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie,

  h)      ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim,

  i)        odwołania delegatów Powiatu Świdnickiego powołanych do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych,

  j)        powołania delegatów Powiatu Świdnickiego do władz statutowych Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy,

  9.      Wnioski i oświadczenia.

  10.  Informacje dla radnych.

  11.  Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu.

  Monika Żmijewska

  rzecznik starostwa

  opr. red.

  Poprzedni artykułWygrali w dziesiątkę [FOTO]
  Następny artykuł800, 18, 50, 3 to liczby tygodnia