Apelują o porządek

  13

  Gmina Dobromierz wystosowała apel do swoich mieszkańców. Powodem jest coraz gorszy wygląd przydrożnych rowów i obrzeży lasów. Sterty śmieci stały się powszechnym widokiem. Na stronie gminy czytamy:

  Aż 26,17% gospodarstw domowych z terenu naszej gminy nie ma podpisanej umowy na wywóz odpadów i nieczystości (dane na dzień 31.12.2010 r.). To zdecydowanie za duża ilość. Chcemy ukrócić widok zaśmieconej gminy, dlatego apelujemy o uczciwość i rozsądek.

  Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek podpisania umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu odpadów. Stanowi o tym gminna uchwała z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz, która mówi: Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą, który ma zezwolenie Wójta Gminy Dobromierz z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników.

  Na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiedniego rodzaju pojemniki:

  1. siatkowe (żółte) – na tworzywo sztuczne (plastik). Wrzucamy do nich: jednorazowe butelki po napojach typu PET, butelki i pojemniki po środkach czyszczących, folie opakowaniowe, torby foliowe, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, plastikowe pojemniki po produktach spożywczych;
  2. plastikowe (zielone) – na szkło bezbarwne i kolorowe. Wrzucamy do nich: szklane butelki po napojach, flakony, słoiki i inne przedmioty wykonane z grubego szkła.

  W związku z narastającym problemem zaśmiecania gminy Dobromierz apelujemy do wszystkich mieszkańców o dbanie o czystość oraz zawarcie umów na wywóz stałych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.”

  Za zaśmiecanie grożą kary. Stosownie do art. 145 ustawy dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.), kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

  Poprzedni artykułNumery z 997
  Następny artykułNoce Jazzowe – pierwszy koncert