4 miliony złotych do podziału

  2

  Już od jutra, 15 marca przedsiębiorcy z Dolnego Śląska będą mogli składać wnioski o dofinansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, odpowiedzialna za organizację konkursu o dotacje, wnioski będzie przyjmowała do 30 września lub wyczerpania 100% alokacji (tzn. do czasu, kiedy łączna kwota dofinansowania, o które będą ubiegać się firmy, przekroczy kwotę przewidzianą na dofinansowanie w ramach tego konkursu). Do podziału są 4 miliony złotych.

  Głównym założeniem konkursu jest promocja dolnośląskich firm z sektora MSP (czyli zatrudniających mniej niż 250 pracowników i bilansie rocznym poniżej 43 milionów euro) na nowych rynkach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Ma to prowadzić do zwiększenia eksportu, poprawy konkurencyjności, a pośrednio także powstawania nowych miejsc pracy czy zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa będą mogły dofinansować nie tylko sam udział w targach (zakwaterowanie, przejazd, wpis do katalogów targowych czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej), ale również wydatki związane z promocją (druk ulotek, broszur, folderów, tworzenie prezentacji multimedialnych wraz z tłumaczeniem). Koszty udziału w wydarzeniu gospodarczym nie mogą być niższe niż 10 tysięcy złotych wydatków kwalifikowalnych (tych, które podlegają dofinansowaniu) i nie mogą przekroczyć 100 tysięcy złotych. W ramach tej kwoty przedsiębiorca będzie mógł wziąć udział nawet w kilku wydarzeniach gospodarczych. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 50 tysięcy złotych (50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie).

  Zainteresowani konkursem przedsiębiorcy muszą wypełnić wniosek w specjalnie do tego celu przygotowanym programie – Generator Wniosków (do pobrania na stronie internetowej DIP: www.dip.dolnyslask.pl). Wniosek zawiera m.in. opis wydarzenia gospodarczego, dane wnioskodawcy, planowane do osiągnięcia rezultaty. Dokumenty można składać w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu (ul. Strzegomska 2-4) od 15 marca 2011 r.


  Poprzedni artykułDosyć błota i korków przed szpitalem
  Następny artykułMaraton Dni Otwartych dla gimnazjalistów