Świdnica i Świdniczanie 2011 [KONKURS]

  19

  Już po raz trzeci  Swidnica24.pl ma przyjemność współorganizować konkurs fotograficzny Świdnica i Świdniczanie. Każdy fotografujący może nadsyłać swoje prace do 31 maja tego roku – wystarczy, że zostały wykonane pomiędzy wrześniem 2010 a majem 2011. Pula nagród w tym roku wynosi 5 tysięcy złotych.

  Jedna z nagrodzonych prac Andrzeja Lisiewicza

  – Zależy nam na pozyskaniu i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia społecznego, kulturalnego i sportowego, w których głównym motywem jest człowiek i to, co go otacza – informuje Witold Tomkiewicz, dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, który jest organizatorem konkursu. W ubiegłym roku na konkurs 64 autorów nadesłało rekordową ilość fotografii. Laureatem został Andrzej Lisiewicz a nagroda internautów przypadła Jadwidze Kośnik.

  Tym razem edycja 2011 rozpoczyna i kończy się wcześniej. Będzie można także nadesłać więcej zdjęć niż w poprzednich latach, zamiast 5 aż 10!

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas tegorocznych Dni Świdnicy. W świdnickim Rynku w tym czasie pojawią się zakwalifikowane do wystawy fotografie z edycji 2010.

  Regulamin konkursu ”Świdnica i Świdniczanie 2011”

  ORGANIZATOR Świdnicki Ośrodek Kultury

  WSPÓŁORGANIZATOR: portal internetowy www.Swidnica24.pl

  Celem konkursu fotograficznego ”Świdnica i Świdniczanie 2011” jest ukazanie współczesnych walorów architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych miasta. Zależy nam na pozyskaniu i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia społecznego, kulturalnego i sportowego, w których głównym motywem jest człowiek i to, co go otacza.

  Nagrody

  I nagroda – 3000 złotych

  II nagroda –  1500 złotych

  III nagroda – 500 złotych

  Regulamin

  1. Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich fotografujących.

  2. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 10 pojedynczych fotografii w postaci cyfrowej lub 2 zestawy składające się z maksymalnie z 5 fotografii.

  3. Pojedyncze zdjęcie nie powinno przekraczać 5 MB, a zestaw 25 MB.

  4. W  e-mailu uczestnika  muszą znajdować się dane kontaktowe: adres, e-mail, telefon.

  5. Zdjęcia powinny być wykonane od września 2010 do końca maja 2011.

  6. Zdjęcia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2011 r. na adres e-mail [email protected] Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że: posiada pełnię praw autorskich do fotografii.

  OCENA PRAC

  Prace od 15 lutego 2011 r. będą umieszczane na stronie www.Swidnica24.pl, na której od 1 czerwca 2011 r. odbywać się będzie głosowanie internautów. Trzem najwyżej ocenionym autorom prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

  1. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

  2. Wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.swidnica24.pl

  3. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną skasowane z baz danych Organizatora.

  4. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.

  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Świdnicy 2011 r. i na stronach serwisu .

  6. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie w celach promocji konkursu.

  7. O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (i/lub pocztą elektroniczną).

  8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów.

  9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora .

  ORGANIZATOR: Świdnicki Ośrodek Kultury

  WSPÓŁORGANIZATOR: www.Swidnica24.pl

  KOMISARZ KONKURSU:  ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

  Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Tomasz Pietrzyk tel. 531 31 41 31 lub  Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74 852 13 37  www.sok.com.pl [email protected]

  Poprzedni artykułMimo wszystko „Warto”
  Następny artykułStaruszki wciąż na celowniku