Do zabawy i nauki w Mokrzeszowie

    0

    5 lutego 2011 r. o godz. 17.00 nastąpi uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy w Mokrzeszowie – informuje Janusz Waligóra, rzecznik Urzędu Gminy Świdnica.

    Zadanie realizowane było  w ramach osi 4 Leader, działanie 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji to kwota ponad 192 tys. w tym kwota dofinansowania wyniosła ponad 111 tys. zł.

    W ramach zadania wykonano nowe tynki wewnętrzne, podłogę, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. W miejsce pieców kaflowych zamontowano kominek. Wymieniono poręcze i tralki schodowe. Obiekt uzyskał też nową elewację.

    Mokrzeszów jest kolejną miejscowością, gdzie świetlice odzyskują swój blask za unijne pieniądze. Świetlica w Bojanicach zyskała nową elewację. W jej sąsiedztwie wybudowano również parking. Gruntownemu remontowi poddana została świetlica w Lutomi. Mieszkańcy Stachowic cieszą się z nowego obiektu użyteczności publicznej, którego otwarcie świętowali w sierpniu 2010 r.