Jedna historia czy dwie?

    0

    W Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej trwają warsztaty historyczne „Moja historia – Twoja historia”, a główną ich tematyką jest przedstawianie historii i jej skutków w teraźniejszości. Projekt skierowany jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych z Dolnego Śląska oraz Saksonii.

    Często historia w szkołach jest różnie przedstawiana. Podczas warsztatów w Krzyżowej uczestnicy projektu analizować będą sposoby ukazywania historii i jej oddziaływania w polskich i niemieckich podręcznikach, mediach czy pop kulturze, równocześnie zastanawiając się, jakie wydarzenia historyczne w poszczególnych krajach dominują a jakie nie są w ogóle ukazywane.

    Uczestnicy wezmą pod lupę różne perspektywy i rozpatrywać będą stereotypy związane z krajem sąsiedzkim odpowiadając zarazem na pytania: jak jest przedstawiana tematyka rozszerzenia Unii Europejskiej w podręcznikach polskich i niemieckich? Co wiedzą niemieccy uczniowie o powstaniu polskiej „Solidarności” a polscy o upadku Muru Berlińskiego? Jak dobrze Niemcy znają Steffena Möllera i kto już słyszał o Erice Steinbach? Czego się dowiaduje młody Polak na temat postrzegania Unii Europejskiej w nowych krajach związkowych?

    Warsztaty potrwają do 2 lutego.