Łączniki prawie gotowe

    0

    Świebodziczanie mieszkający w rejonie ul. Księcia Bolka (Osiedle Piastowskie) z zadowoleniem obserwują prace przy budowie łączników między tą ulicą a Wodnym Centrum Rekreacji oraz między obydwoma budynkami Przedszkola nr 2. Powstanie wygodnego chodnika było od lat bolączką tego rejonu osiedla.

    Chodniki będą służyć pieszym i rowerzystom, a skomunikują one starą i nową część Osiedla Piastowskiego.

    Zadanie to jest dopełnieniem realizowanej wcześniej kompleksowej modernizacji dróg na Osiedlu Piastowskim.