15 głosów na TAK

  0

  Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Świdnica – radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z wykonania budżetu gminy za rok 2009.

  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Świdnica oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

  „Badając pod względem merytorycznym przedłożone przez Wójta Gminy Świdnica sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r., Skład Orzekający stwierdził, że część opisowa sprawozdania zawiera wykonanie strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy za rok 2009. W wyniku realizacji dochodów w 93,50% i wydatków w 87,30% budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 241.058 zł (plan 3.398.384 zł), sfinansowanym przychodami z kredytu.
  Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 67,24% a ich udział w wydatkach ogółem 24,98%. Zadłużenie gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań ( kredyty, pożyczki, obligacje komunalne stanowiło 41,29% wykonanych dochodów roku budżetowego”- czytamy w treści uchwały Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 30 maja 2010 r.

  Jest to już ósme absolutorium w dotychczasowej kadencji Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek. Podobnie jak w 2009 roku, tak i w tym, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie jego udzielenia.

  Poprzedni artykułJajeczko Klubu Kresowiaków
  Następny artykułSkwer imienia Lecha Kaczyńskiego już jest!