Zrobiłeś remont może dostaniesz nagrodę

  0

  Rada Miejska w Żarowie, 14 grudnia 2009 roku przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia corocznych nagród za osiągnięcia w upowszechnianiu ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą „Nasz Dom”.

  Nagrody mogą być przyznawane właścicielom, współwłaścicielom bądź wspólnotom mieszkaniowym, które wykonają prace remontowe lub modernizacyjne o szczególnym znaczeniu dla estetyki Gminy Żarów.

  Budynki zgłaszane do konkursu powinny spełniać warunki, według których zasadne staje się uznanie ich za obiekty kultury materialnej warte ochrony i zachowania ze względu na położenie, historię i elementy oraz detale architektoniczne jako dziedzictwo kultury materialnej gminnej wspólnoty samorządowej.

  Podstawą przyznania nagrody jest wykonanie prac remontowych lub modernizacyjnych o szczególnym znaczeniu dla ekspozycji budynków uznanych za obiekty kultury materialnej Gminy Żarów.

  Nagrody mają formę pieniężną:

  • I nagrodę w wysokości: 25.000 zł,
  • II nagrodę w wysokości: 15.000 zł,
  • III nagrodę w wysokości: 5.000 zł,

  Zgłoszeń o przyznanie nagrody można dokonywać w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia każdego roku poprzez zgłoszenie formularza w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

  Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać: właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy nieruchomości.

  O przyznanych nagrodach Burmistrz Żarowa powiadamia w terminie do 31 maja każdego roku przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty (na łamach Gazety Żarowskiej oraz na stronie internetowej gminy.

  Poprzedni artykułKolejny certyfikat dla Latawca
  Następny artykułWsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości