Kolejny certyfikat dla Latawca

    0

    Świdnicki Szpital „Latawiec” po raz kolejny otrzymał przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny. “Latawiec” znalazł się wśród 10 pierwszych szpitali, którym zostanie wydana sygnowana przez Ministra Zdrowia akredytacja. – Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem ciężkiej pracy całego personelu. – mówi Jacek Domejko, dyrektor SP ZOZ RSS „Latawiec” w Świdnicy.

    Szpitalowi przyznano drugą w jego historii pełną akredytację, która ważna jest do 2013 r., utrzymując  w ten sposób placówkę na liście 71 na 700 szpitali akredytowanych.

    Wizyta akredytacyjna w RSS „Latawiec” odbyła się 27-29 stycznia 2010 r. Jej celem było ponowne dokonanie oceny szpitala w oparciu o obowiązujące standardy akredytacyjne . Zdaniem wizytatorów  „szpital należy do czołówki, sprawowanie opieki spełnia najwyższe standardy opieki medycznej”.

    Wizytatorzy odbyli spotkania w większości oddziałów SP ZOZ oraz w kluczowych komórkach pomocniczych. Odbył się też m.in. bardzo szczegółowy przegląd dokumentacji medycznej pacjentów, dokumentów kadrowych oraz dokumentacji z zakresu zarządzania Szpitalem. W trakcie wizytacji przeprowadzane były wywiady z pacjentami oraz z przedstawicielami personelu medycznego.