Profesjonalne podnoszenie kwalifikacji

  0

  Jak radzić sobie ze stresem, na co zwracać uwagę podczas komunikacji, czym jest stres i jak jemu przeciwdziałać oraz jak rozpoznać symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego? – odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukała 11 osobowa grupa pracowników Urzędu Gminy Świdnica podczas 2 dniowego szkolenia w siedzibie urzędu.

  To już drugie tego typu szkolenie, z którego skorzystali pracownicy urzędu. Poprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Świniary w ramach projektu pt. „Zwiększenie efektywności i sprawności działania Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników. Koszt uczestnictwa w 95% dofinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL i EFS.

  Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego poprzez szkolenia specjalistyczne pracowników urzędu. Szkolenia ukierunkowane są na nabycie umiejętności stosowania odpowiednich aktów prawnych, radzenia z natłokiem informacyjnym, efektywniejszego gospodarowania środkami publicznymi oraz usprawnienie właściwych procesów komunikacyjnych wewnątrz organizacji, a także poprawę wizerunku urzędu poprzez profesjonalną obsługę klienta opartą na standardach Unii Europejskiej. Celem projektu jest wskazanie modeli i rozwiązań, które można zastosować w praktyce w zakresie nowoczesnych metod funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego wiążących się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego ( NPM – New Public Management).

  Podczas 2 dniowego szkolenia pracownicy urzędu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe oraz wiedzę w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, radzenia sobie w trudnych, zawodowych sytuacjach, umiejętności podejmowania decyzji, zwiększenia stopnia zaangażowania w wykonywane zadania oraz wzrostu poczucia odpowiedzialności. Wykładowcy wykorzystali zróżnicowane metody poprzez prezentacje, mini wykłady, case study oraz ćwiczenia.

  Wszystkie te działania możliwe są dzięki przeprowadzeniu w 100 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Dolnego Śląska – badań metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu narzędzia ankiety indywidualnej ( 1110 szt.) Ich efektem jest diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz plan szkoleniowy dla pracowników, którego beneficjentem jest również Urząd Gminy Świdnica.

  Poprzedni artykułGmina usuwa skutki powodzi
  Następny artykułHorror z happy endem – zobacz zdjęci