Gmina usuwa skutki powodzi

  0

  Do końca roku w gminie Świdnica trwać będą prace związane odbudową dróg i mostów wraz z odwodnieniem i odbudową sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach usuwania skutków powodzi. Łączna wartość pozyskanych dotacji z MSWiA na ten cel wyniesie ponad 3,39 mln zł.

  W ośmiu miejscowościach tj. Lubachowie, Bystrzycy Dolnej, Pogorzale, Grodziszczu, Zawiszowie, Makowicach, Niegoszowie i Mokreszowie realizowane są prace remontowe związane z odtworzeniem dróg dojazdowych, ich odwodnieniem i wykonaniem nowych przepustów drogowych, udrożnieniem rowów na odcinku ponad 3,9 tys mb. Ponad to w Bojanicach odbudowany zostanie zniszczony przepust wraz z barierami, ubezpieczeniem potoku na wlocie i wylocie z przepustu, wykonaniem dojazdu i zjazdu z przepustu z materiału kamiennego.

  W Lutomi Dolnej i Lutomi Górnej wyremontowane zostaną uszkodzone mosty poprzez wzmocnienie podmytego przyczółka, wykonanie fundamentu zbrojonego i wymianę balustrad stalowych na moście.

  Do połowy grudnia br. potrwają prace związane z regulacją rowu R-C Mokrzeszowie na długości ok. 570 m. Zakres prac obejmuje pogłębienie rowu, ubezpieczenie skarp i dna rowu murami oporowymi, płytami ażurowymi, wymianę przepustów w ciągu rowu, przełożenie sieci wodociągowej i gazowej. Wartość całej inwestycji wyniesie około 820 tys zł., w tym 650 tys. pochodzić będzie ze środków MSWiA.

  Do końca listopada 2009 r. trwać będą prace remontowe związane przy odbudowie zniszczonego mostu w Lutomi Górnej. Długość odbudowanego mostu o konstrukcji przepustu żelbetowego wynosić będzie 14m.

  Koszt inwestycji wyniesie ok. 820 tys zł., z czego ponad 644 tys. zł. pochodzić będą ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

  W ramach prac remontowych zostanie wykonana m.in. przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku 16m i wykonanie przepustu pod drogą gminną, powstaną nowe mury oporowe o konstrukcji żelbetowej okładziną kamienną na odcinkach ok. 6m powyżej mostu i 5m poniżej mostu, zamontowane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. balustrada stalowa na moście, bariero-poręcze oraz oznakowanie drogowe.

  Poprzedni artykułPiłkarski HIT w III lidze!
  Następny artykułProfesjonalne podnoszenie kwalifikacji