Nowy wodociąg w Modliszowie

  0

  We wrześniu bieżącego roku dobiegły końca prace związane z budową wodociągu w Modliszowie, które trwały od listopada 2008 r.

  Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych we wsi Modliszów. Wykonano łącznie około 4 km sieci wodociągowej oraz podłączono około 50 nieruchomości. Z uwagi na duże przewyższenia terenu, celem zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w sieci wybudowano pompownię wody zlokalizowaną w Pogorzale w oparciu o zestaw hydroforowy wraz z podziemnym zbiornikiem wody. Pompownia zasilana będzie z sieci wodociągowej w Pogorzale. Wartość całości inwestycji wyniesie ok. 1.350 tys. złotych z czego gmina wystąpi o refundację poniesionych nakładów w wysokości 800 tys. złotych w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego, z uwagi na fakt, że projekt ten realizowano w ramach działania 4.2 „Infrastruktura wodno-ściekowa” RPO WD.

  18 sierpnia br. decyzją Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek dot. „Zakończenia wodociągowania wraz z modernizacją sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Świdnica”- znalazł się na liście o dofinansowanie. Do 2011 roku Gmina Świdnica otrzymana na ten cel aż 11 mln zł.

  Poprzedni artykułRemont mostu w Lutomi Górnej
  Następny artykułUlica Akacjowa w Pszennie nowa i bezpieczna