Świdnica i Świdniczanie 2009

  0

  Po raz pierwszy można było wziąć w nim udział 1979 roku, ostatnia jego edycja miała miejsce w 1998 roku. Mowa o konkursie fotograficznym “Świdnica i Świdniczanie”, w którym pula nagród wynosi 6 tysięcy złotych! W tym roku po jedenastoletniej przerwie postanowiono reaktywować konkurs. Miło nam oznajmić, iż serwis internetowy www.swidnica24.pl jest jego współorganizatorem. Na naszej stronie internetowej zostanie utworzona specjalna galeria ze wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami, spośród których internauci wybiorą najlepsze zdjęcie.

  Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografujących wystrczy tylko zrobić zdjęcie w Świdnicy.

  Celem konkursu fotograficznego ”Świdnica i Świdniczanie 2009” jest ukazanie współczesnych walorów architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych miasta. Zależy nam na pozyskaniu i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia społecznego, kulturalnego i sportowego, w których głównym motywem jest człowiek i to, co go otacza.

  Zapraszamy do zabawy!

  KONKURS FOTOGRAFII   ”Świdnica i Świdniczanie 2009”

  WSPÓŁORGANIZATOR: Internetowy serwis miasta Świdnicy www.swidnica24.pl

  Celem konkursu fotograficznego ”Świdnica i Świdniczanie 2009” jest ukazanie współczesnych walorów architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych miasta. Zależy nam na pozyskaniu i prezentacji fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia społecznego, kulturalnego i sportowego, w których głównym motywem jest człowiek i to, co go otacza.

  Nagrody

  I nagroda – 3000 złotych

  II nagroda –  2000 złotych

  III nagroda – 1000 złotych

  Regulamin

  1. Konkurs ma charakter otwarty, jest bezpłatny i przeznaczony dla wszystkich fotografujących.

  2. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 5 pojedynczych fotografii w postaci cyfrowej lub 2 zestawy składające się z maksymalnie z 5 fotografii.

  3. Zdjęcia muszą mieć nie mniej niż 5 megapikseli .

  4. Dłuższy bok fotografii powinien mieć 30 cm przy 300 dpi .

  5. Pojedyńcze zdjęcie nie powinno przekraczać 5 MB, a zestaw 25 MB.

  6. W  e-mailu uczestnika  muszą znajdować się dane kontaktowe: adres, e-mail, telefon.

  7. Zdjęcia powinny być wykonane w latach 2008/2009.

  8. Zdjęcia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r. na adres e-mail [email protected] Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że: posiada pełnię praw autorskich do fotografii.

  OCENA PRAC

  Prace od 5 sierpnia 2009 r będą umieszczane na stronie www.swidnica24.pl, na której odbywać się będzie głosowanie internautów.Najwyżej ocenionym autorom prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

  1. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do wystawy, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

  2. Wszystkie prace zakwalifikowane do wystawy zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.swidnica24.pl

  3. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną skasowane z baz danych Organizatora.

  4. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.

  5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XXII Dni Fotografii 25-27 września 2009 r. i na stronach serwisu .

  6. Prace od 5 sierpnia 2009 r będą umieszczane na stronie www.swidnica24.pl, na której odbywać się będzie głosowanie internautów Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie w celach promocji konkursu.

  7. O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (i/lub pocztą elektroniczną).

  8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów.

  9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora .

  ORGANIZATOR: Świdnicki Ośrodek Kultury

  WSPÓŁORGANIZATOR: www.swidnica24.pl

  PATRONAT MEDIALNY: Wiadomości Świdnickie

  KOMISARZ KONKURSU:  ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

  Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Tomasz Pietrzyk tel. 500 577 447 lub  Świdnicki Ośrodek Kultury tel. (074)852 13 37, 852 29 78 www.sok.com.pl [email protected]

  Poprzedni artykułZielone świetlice
  Następny artykułPiotr wygrywa w Poznaniu