Obradowali

  0

  Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 26 maja 2009 r., poznaliśmy nazwiskach kandydatów na Honorowego Obywatela Strzegomia.  Jak poinformował przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn, kapituła do opiniowania wniosków o nadanie Honorowego Obywatelstwa Strzegomia, bierze pod uwagę kandydaturę następujących osób:

  – prof. Jana Chmury – dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

  – prof. Stanisława Niciei – historyka, rektora Uniwersytetu Opolskiego

  – Krzysztofa Stelmacha – siatkarza, olimpijczyka z Atlanty

  Na razie jednak nie wiadomo, kto ostatecznie otrzyma ten zaszczytny tytuł. Na oficjalne ogłoszenie tej wiadomości musimy poczekać bowiem do momentu zakończenia prac przez kapitułę.
  Ponadto burmistrz Lech Markiewicz zapoznał wszystkich z treścią pisma, jakie otrzymał od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Zostało ono zamieszczone również na naszej stronie internetowej i można je przeczytać pod adresem http://www.strzegom.pl/2004/strony/aktualnosci/2009/05/059.php
  Poza tym podczas sesji radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności burmistrza Strzegomia oraz z informacją o pracach przewodniczącego Rady Miejskiej.

  Kolejnym punktem narady było podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  – zmiany budżetu gminy Strzegom na 2009 rok,
  – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Strzegomia,
  – zmieniająca uchwałę Nr 80/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom,
  – udzielenia dotacji w 2009 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  Przypominamy, że z tekstami uchwał można zapoznać się na stronie www.bip.strzegom.pl.

  Tradycyjnie już ostatnimi punktami sesji były interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski i oświadczenia. Po dyskusjach, jakie zostały odbyte w tych punktach, obrady zostały zamknięte.

  Poprzedni artykułCzytam i wiem
  Następny artykułJubileusz szkoły