Czytam i wiem

    0

    Pod takim hasłem zainicjowano we wrześniu 2008 roku w Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu konkurs, którego głównym celem było skłonienie młodzieży do sięgnięcia i poszerzenia swojej wiedzy z takich dziedzin jak: etnografia, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, filozofia, teoria literatury, znane postaci ze Strzegomia i okolic.

    Raz w miesiącu uczniowie otrzymywali 3 pytania, na które musieli udzielić odpowiedzi. Zdobytą wiedzę często wykorzystywali na lekcjach. Działania te spotkały się ze sporym zainteresowaniem uczniów kl. I-III. W maju 2009 roku wyłoniono i nagrodzono laureatów. Część nagród ufundowało Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, które patronowało tej imprezie.

    Konkurs opracowały i czuwały nad jego przebiegiem: I. Krogel i B. Szkarłat.

    Na zdjęciu laureatki konkursu “Czytam i wiem” wraz z opiekunkami konkursu i dyrekcją.