Strona główna 0_Slider MZEC na 10 dni wyłącza ciepłą wodę. Czy odbiorcy dostaną zwrot pieniędzy?

MZEC na 10 dni wyłącza ciepłą wodę. Czy odbiorcy dostaną zwrot pieniędzy?

0

Już od poniedziałku, 8 lipca w znacznej części mieszkań w Świdnicy nie będzie ciepłej wody. O wstrzymaniu dostaw na 10, a w niektórych przypadkach, na 14 dni, miejska ciepłownia poinformowała 28 czerwca. – Czy należy nam się zwrot pieniędzy za czas, kiedy z kranów leci tylko zimna woda? – pytają świdniczanie.

Po powtarzających się od lat systematycznie awariach sieci ciepłowniczej, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej podjął decyzję o przeprowadzeniu większego remontu, który rozpocznie się 8 lipca.

– Przerwa została zaplanowana na 10 dni i w tym czasie przeprowadzone zostaną prace o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania sieci ciepłowniczej w tym rejonie – modernizacja głównej magistrali zasilającej Osiedle Młodych. Istniejąca magistrala pochodzi z roku 1976 i niewykonanie zaplanowanych prac może w przyszłości spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu systemu ciepłowniczego w tej części Świdnicy – poinformowano w komunikacie.

– Planowa przerwa w dostawach ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej  dla wszystkich odbiorców z terenu Osiedla Młodych na ulicach Sikorskiego, Webera, Słobódzkiego, Langiewicza, Jasińskiego, Prądzyńskiego, Dąbrowskiego, Wyszyńskiego, Bema, Waryńskiego, E. Plater, Piłsudskiego, Marcinkowskiego, Wróblewskiego, Riedla, Zamenhofa, M. Curie-Skłodowskiej, Ofiar Oświęcimskich, Kunic oraz przy ul. A. Krajowej, Niecałej, Jałowcowej, Jarzębinowej, Głowackiego, Wałbrzyskiej – wylicza świdnicka ciepłownia.

– Planowane przywrócenie dostawy ciepła dla odbiorców Osiedla Młodych to 18 lipca. Wyjątkiem są odbiorcy przy ul. Webera, ul. Sikorskiego 27 oraz 29, jak i również odbiorcy przy ul. Słobódzkiego 28 gdzie prace mogą potrwać do 25 lipca – podaje miejska spółka.

Mieszkańcy, których obejmą wyłączenia pytają, czy skoro tak długo nie będzie ciepłej wody, to rachunki zostaną pomniejszone o czas bez dostaw? Jak poinformowano nas w MZEC-u, w tym przypadku bonifikat nie będzie. Ciepłownia powołuje się na na rozporządzenie ministra gospodarki z 2007 roku i rozporządzenie ministra energii z 7 kwietnia 2020 roku:

Zgodnie z §25 ustęp 2 punkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz.92) tego rozporządzenia, jeżeli przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutor ciepła i odbiorca nie ustalą w umowie sprzedaży ciepła lub umowie kompleksowej parametrów i standardów jakościowych, o których mowa w §24 pkt 1, strony umowy obowiązują następujące parametry i standardy:

  • Planowane przerwy w dostarczeniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym nie mogą przekroczyć 14 dni, a odbiorca musi być powiadomiony o terminach tych przerw z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z póź. Zm.), odbiorcy przysługują bonifikaty w przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne warunków umowy sprzedaży ciepła lub umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji albo umowy kompleksowej w zakresie:

  1. terminów rozpoczęcia i zakończenia dostarczania ciepła w celu ogrzewania,
  2. planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim.

Wysokość bonifikat, o ile zawarta umowa nie stanowi inaczej, ustala się w następujący sposób:

  1. jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie dostarczania ciepła w celu ogrzewania nastąpiło z opóźnieniem w stosunku do ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło opóźnienie- za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia;
  2. jeżeli planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim była dłuższa od ustalonych standardów jakościowych obsługi odbiorców, bonifikata stanowi za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy, 1/30 miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną dla obiektów, w których nastąpiło przedłużenie przerwy w dostarczaniu ciepła-za każdą rozpoczętą dobę przedłużenia tej przerwy.

/asz/

Poprzedni artykułMuzyka wróciła do altany w Parku Młodzieżowym [FOTO]
Następny artykułJak pozyskiwać dane przez formularz błyskawiczny na Facebooku?