Strona główna 0_Slider Maturzyści poznali wyniki egzaminów. Zdawalność w powiecie świdnickim wyższa niż przed rokiem

Maturzyści poznali wyniki egzaminów. Zdawalność w powiecie świdnickim wyższa niż przed rokiem

0

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła we wtorek wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości, do którego w całej Polsce przystąpiło blisko 246 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 84,1% zdających, 10,4% zdających będzie mogło egzamin poprawić w sierpniu, a 5,5% zdających oblało z więcej niż jednego przedmiotu. Jak poradzili sobie uczniowie z Dolnego Śląska i powiatu świdnickiego?

Tegoroczni naturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, a także do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz obcego. Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 7-24 maja.

W całym kraju do matury przystąpiło w sumie 245 966 osób. Zgodnie z przedstawionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną danymi ogólnopolskimi, egzamin dojrzałości zdało 206 842 maturzystów, tj. 84,1%. Do sierpniowej poprawki ma prawo 10,4% abiturientów, a z powodu niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu ponownie przystąpić do matury będzie musiało 5,5% uczniów. Tegoroczna matura lepiej wypadła w 4-letnich liceach ogólnokształcących, gdzie egzamin zdało 88,6% absolwentów, 7,6% ma prawo do poprawki, a 3,8% nie zaliczyło matury. W przypadku absolwentów 5-letnich techników pozytywnym wynikiem może cieszyć się 78,1% zdających, 14,5% ma prawo do poprawki, a 7,4% będzie musiało powtarzać egzamin dojrzałości. Z kolei w szkołach branżowych II stopnia maturę zdało jedynie 17,4% absolwentów, 26,7% ma prawo do poprawki, natomiast 55,9% czeka ponowne przystąpienie do matury.

W skali całego kraju egzamin pisemny z języka polskiego zdało 95% maturzystów, egzamin z matematyki zaliczyło 89%, a egzamin pisemny z języka angielskiego – najczęściej wybieranego przez uczniów języka obcego – 96% maturzystów. Absolwenci uzyskali średnio 61% punktów na teście z języka polskiego, 63% na egzaminie z matematyki i 78% na teście z języka angielskiego.

Maturzyści mogą zapoznać się z indywidualnymi wynikami za pośrednictwem ogólnopolskiego serwisu ZIU albo przy odbiorze świadectwa dojrzałości w szkole. Do egzaminu w terminie poprawkowym (20-21 sierpnia) może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

Jak poradzili sobie uczniowie z Dolnego Śląska i powiatu świdnickiego?

W województwie dolnośląskim do matury w „Formule 2023” przystąpiło 15 969 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia). Egzamin dojrzałości zdało 13 209 maturzystów, tj. 82,7%. Do sierpniowej poprawki ma prawo 11,7% abiturientów, a z powodu niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu ponownie przystąpić do matury będzie musiało 5,6% uczniów.

mat. OKE Wrocław

Na Dolnym Śląsku egzamin pisemny z języka polskiego zdało 96% maturzystów, egzamin z matematyki zaliczyło 86% zdających, natomiast egzamin pisemny z języka angielskiego zdało 97% maturzystów. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym są następujące: 62% punktów na teście z języka polskiego, 61% na egzaminie z matematyki i 80% na teście z języka angielskiego

Jak poradzili sobie maturzyści z powiatu świdnickiego?

W powiecie świdnickim do egzaminu dojrzałości przystąpiło 791 osób, z czego pozytywnym wynikiem może pochwalić się 666 z nich, tj. 84,20%. Dla porównania, w ubiegłym roku maturę zdało 706 z 854 abiturientów, tj. 82,67%. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało 97,60% maturzystów, egzamin ustny z języka polskiego – 97,85%, egzamin z matematyki – 86,98%, egzamin pisemny z języka angielskiego – 98,08%, natomiast egzamin ustny z języka angielskiego zaliczyło 99,23% maturzystów. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym są następujące: 62,07% punktów na teście z języka polskiego, 61,28% na egzaminie z matematyki i 79,52% na teście z języka angielskiego.

Zdawalność egzaminu dojrzałości w poszczególnych szkołach:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – 100%,
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy – 100%,
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy – 94,25%,
 • V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy – 58,82%,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach – 96,67%,
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy – 91,67%,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu – 80,7%,
 • Technikum im. Księcia Bolka II w Strzegomiu – 65,71%,
 • Technikum nr 1 w Świdnicy (Zespół Szkół nr 1) – 61,29%,
 • Technikum nr 2 w Świdnicy (Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika) – 69,23%,
 • Technikum nr 4 Politechniczne w Świdnicy (Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego) – 89,74%,
 • Technikum nr 5 w Świdnicy (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia) – 75,27%,
 • Technikum nr 6 w Świdnicy (Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika) – 73,91%,
 • Technikum Ortopedyczne w Świdnicy – 34,78%,
 • Technikum w Mokrzeszowie (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa) – 60%,
 • Technikum w Żarowie (Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego) – 93,75%.

Ze wstępnymi wynikami egzaminu maturalnego w 2024 roku w kraju oraz województwach dolnośląskim można zapoznać się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

/CKE, OKE Wrocław, opr. mn/

Poprzedni artykułMaszyny do obróbki stali
Następny artykułFighterzy zapraszają na wspólne wakacje