Strona główna 112 Bezpieczne żniwa. Przypominają, jak uniknąć wypadku w trakcie prac

Bezpieczne żniwa. Przypominają, jak uniknąć wypadku w trakcie prac

0

Lato to czas intensywnej pracy rolników – czas żniw. Praca w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury powoduje, że rolnicy są bardziej narażenie na wystąpienie zdarzeń wypadkowych. Samorządowcy oraz KRUS przypominają, o czym należy pamiętać.

Najczęstszymi przyczynami wypadków są: lekceważenie zasad bezpieczeństwa, spadek koncentracji wynikający z pośpiechu oraz zły stan maszyn rolniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w wielu gospodarstwach rolnych jest możliwe bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wystarczy zmienić niektóre metody pracy, zadbać o ład i porządek oraz zorganizować pracę tak, aby znalazł się czas na odpoczynek i regenerację sił.

Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy oraz przestrzeganie następujących zasad:

 • dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa
 • użytkowanie tylko sprawnych maszyn i urządzeń wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy, kierowniczy oraz sygnalizację świetlną
 • usuwanie awarii, zanieczyszczeń i blokad przy wyłączonym napędzie maszyn
 • prawidłowe zabezpieczanie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju
 • wyposażenie maszyn w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty
 • zachowanie zasad ostrożności podczas transportu zarówno ludzi, jak i ładunków
 • zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed osunięciem i upadkiem ze środka transportu
 • stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała, odpowiednich ochron osobistych oraz obuwia roboczego o należytej przyczepności z podnoskami.

Oprócz wymienionych powyżej zasad, bardzo ważne jest również samopoczucie. Podczas pracy należy robić przerwy, pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu oraz spożywaniu posiłków regeneracyjnych. Praca bez wymaganych przerw powoduje zmęczenie fizyczne, a także wyczerpanie psychiczne i emocjonalne. Dłuższy stan przemęczenia może prowadzić do spadku efektywności, obniżenia skupienia, co może prowadzić do błędów, które mogą kosztować zdrowie i życie.

Przestrzegamy przed przystępowaniem do pracy po spożyciu alkoholu, bądź spożywania go podczas pracy.

Szczególnie apelujemy do gospodarstw, w których przebywają dzieci, aby przy wykonywaniu nawet najprostszych prac pamiętać, że w każdej chwili mogą się one znaleźć w strefie zagrożenia. Przypominamy, że zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. Czynność ta wymaga wiedzy i doświadczenia, dlatego jest przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych, posiadających wymagane uprawnienia. Brak dostatecznych umiejętności przy obsłudze ciągnika i ograniczone możliwości psychofizyczne dzieci mogą doprowadzić do wypadku. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych – szczególnie kombajnów, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. Podczas ich bezpośredniej obsługi występuje ryzyko pochwycenia przez elementy ruchome, skaleczenia, a nawet amputacji kończyn.

Pamiętajmy, że niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. Najmłodsi nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, dlatego dorośli powinni rozmawiać z nimi o niebezpieczeństwach związanych na przykład z zabawą w pobliżu pola, na którym pracują maszyny. Ryzyko przygniecenia, potrącenia lub przejechania przez maszynę rolniczą dotyczy szczególnie małych dzieci, które mogą być niezauważone przez operatora – pamiętajmy, że nie powinny one przebywać w pobliżu maszyn również z uwagi na szkodliwy hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy.

Na stronie internetowej KRUS dostępne są listy kontrolne, przy pomocy których można kompleksowo zidentyfikować potencjalne źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie. Listy takie również dostępne są w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Świdnicy – serdecznie zapraszamy do ich wykorzystywania.

Zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej. Jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej?

Wypadek zgłaszamy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Pamiętaj: późne zgłoszenie wypadku i związany z tym brak możliwości ustalenia jego okoliczności, mogą skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku.

Kto i jak może zgłosić wypadek? Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez platformę ePUAP lub eKRUS. Wypadek przy pracy należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS, w której poszkodowany jest ubezpieczony

O czym trzeba pamiętać zgłaszając wypadek? – osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

 • zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem,
 • udostępnić pracownikowi KRUS miejsce wypadku i przedmioty z nim związane,
 • wskazać świadków wypadku,
 • zgromadzić i dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia,
 • udzielić pełnej informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi KRUS, upoważnionemu do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

/KRUS, UG Marcinowice, opr. mn/

Poprzedni artykułMistrzowie parkowania [FOTO]
Następny artykułJak uprawiać ogórki na sznurkach