Strona główna 0_Slider Prezydent Świdnicy z absolutorium, pierwszy raz z poparciem PiS. Lewandowski: to nie...

Prezydent Świdnicy z absolutorium, pierwszy raz z poparciem PiS. Lewandowski: to nie był nasz budżet, ale nie znaleźliśmy błędów

0

Rok 2023 był dla Świdnicy okresem pełnym wyzwań, szczególnie w sferze finansów publicznych, gdzie wprowadzono szereg niekorzystnych dla samorządu zmian w ordynacji podatkowej jednocześnie nie zapewniając odpowiednich rekompensat. Do tych trudności należy dodać jeszcze wysoką inflację oraz rekordowo wysokie ceny za dostarczenie energii elektrycznej – podkreślała prezydent Beata Moskal-Słaniewska, prezentując raport o stanie miasta. W piątek Rada Miejska w Świdnicy udzieliła prezydent wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2023 rok.

Ubiegłoroczny budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 20 mln 12 tys. złotych, przy planowanym deficycie w kwocie blisko 2 mln 987 tys. zł. W 2023 roku dochody wyniosły nieco ponad 357 mln 201 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe sięgnęły przeszło 337 mln 188 tys. złotych, z czego na wydatki majątkowe, czyli inwestycje, przeznaczono blisko 46 mln 266 tys. zł.

W raporcie o stanie Świdnicy w 2023 roku, który został przedstawiony 28 czerwca podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Świdnicy, wyliczono, że wśród największych inwestycji realizowanych lub rozpoczętych przez miasto znalazły się: rewitalizacja dwóch śródmiejskich podwórek między ulicami Grodzką i Kotlarską, a także między Grodzką, Konopnickiej i Franciszkańską (11 mln 576 tys. zł), I etap przebudowy alei Niepodległości (10 mln 123 tys. zł),  budowa budynku komunalnego przy ulicy Leśnej (9 mln 586 tys. zł), przebudowa i przedłużenie ulicy Inżynierskiej (6 mln 913 tys. zł), rewitalizacja ogródka jordanowskiego oraz podwórza między ulicami Przechodnią a Teatralną (4 mln 816 tys. zł), IV etap przebudowy ulicy Kraszowickiej (7 mln 361 tys. zł), przebudowa odcinka ulicy Kanonierskiej (1 mln 588 tys. zł), remont mostu nad Bystrzycą między ulicami Wodną a Kopernika (1 mln 76 tys. zł).

Na koniec roku zadłużenie miasta wynosiło 107 mln 895 tys. złotych. Na obsługę długu wydatkowano kwotę ponad 8 mln 40 tys. zł. W 2023 roku ponad 8 mln 558 tys. zł przeznaczono na spłatę kredytów bankowych i pożyczek, a także zaciągnięto nowy kredyt w kwocie 7 mln 750 tys. zł.

Przedłożone przez prezydent Świdnicy sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, a także komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy, która jednak zgłosiła kilka uwag, w tym dotyczących m.in. niejasnych zasad finansowania gazety samorządowej.

Podczas dyskusji nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu pozytywną opinię wydali radni klubu „Razem dla Świdnicy”. Przewodniczący klubu Michał Zastawny chwalił zrealizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją śródmiejskich kwartałów, wspieranie prac remontowych przy zabytkach, a także działania związane z poprawą jakości powietrza, jak również zwracał uwagę na stabilną sytuację finansów miasta i prawidłową realizację budżetu.

Słowa aprobaty wyraził również przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Lewandowski z Prawa i Sprawiedliwości. – Budżet miasta na 2023 rok nie był naszego autorstwa i nie głosowaliśmy za nim, ale nie znaleźliśmy błędów w jego wykonaniu. Z satysfakcją musimy zaznaczyć, że wykonanie tak dobrego budżetu nie byłoby możliwe bez wsparcia polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, który w ramach Polskiego Ładu i innych programów zdecydowanie i hojnie wspierał nasz budżet i intensywnie realizowane inwestycje. Miejmy nadzieję, że obecny rząd będzie choć w części tak przychylny naszemu miastu – podkreślał Lewandowski, deklarując poparcie radnych klubu PiS w głosowaniu nad absolutorium. Z kolei radni klubu Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli wstrzymanie się od głosu w tym przedmiocie. – W roku 2022 złożyliśmy 22 wnioski do budżetu na rok 2023, z czego zrealizowany został tylko jeden – tłumaczył Jan Dzięcielski.

Ostatecznie za udzieleniem prezydent absolutorium głosowało 12 radnych (Cygan, Fasuga, Gadzińska, Lewandowski, Makowski, Morańska, Nowaczyńska, Ora, Osojca-Kozłowska, Skowrońska-Wiśniewska, Światowa, Zastawny), natomiast 8 wstrzymało się od głosu (Dzięcielski, Grudziński, Iwancz, Niedzielski, Rumiancew-Wróblewska, Szczepankowska, Wiercińska, Żurek). W głosowaniu nad udzieleniem prezydent wotum zaufania swoje poparcie wyraziło 11 radnych (Cygan, Fasuga, Gadzińska, Lewandowski, Makowski, Morańska, Nowaczyńska, Ora, Skowrońska-Wiśniewska, Światowa, Zastawny), 2 było przeciw (Frączak, Osojca-Kozlowska), a 7 wstrzymało się od głosu (Dzięcielski, Grudziński, Iwancz, Niedzielski, Rumiancew-Wróblewska, Szczepankowska, Wiercińska). W dyskusji nad raportem o stanie Świdnicy za 2023 rok nie wziął udziału ani jeden mieszkaniec Świdnicy. By móc w niej uczestniczyć, osoby chętne musiały zebrać 50 podpisów poparcia.

/mn/

Poprzedni artykułWieloletnia dyrektorka przekazała stery szkoły 105 w Świdnicy [FOTO]
Następny artykułMuzyka wraca do altany w Parku Młodzieżowym [PROGRAM]