Strona główna 0_Slider Uchwały Rady Miejskiej do unieważnienia? Radny rozszerzył sobie ślubowanie

Uchwały Rady Miejskiej do unieważnienia? Radny rozszerzył sobie ślubowanie [VIDEO]

0

Krótkie „ślubuję” z ewentualnym, nieobowiązkowym dodatkiem „Tak mi dopomóż Bóg”. W ten sposób radni obejmujący mandat powinni przypieczętować ślubowanie. Tymczasem jeden ze świdnickich radnych twórczo rozwinął przyrzeczenie. Prof. Jerzy Korczak z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mówi wprost – jakakolwiek modyfikacja jest niedopuszczalna. „Radny nie objął mandatu” – ocenia szef Instytutu Nauk Administracyjnych. Konsekwencją, w opinii eksperta, może być nieważność wszystkich przyjętych z udziałem tej osoby uchwał.

Andrzej Ora

7 maja 2024 roku rozpoczęła się X kadencja Rady Miejskiej w Świdnicy. Nowy skład ukonstytuował się wraz ze złożeniem przez radnych ślubowania, którego treść precyzyjnie określa ustawa o samorządzie gminnym. Art. 23a stanowi: 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Tymczasem radny Prawa i Sprawiedliwości  twórczo rozwinął przyrzeczenie, dodając słowa, których nie ma w art. 23 a wspomnianej ustawy. Andrzej Ora złożył ślubowanie o treści:  „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg za wstawiennictwem Jana Pawła II patrona naszego miasta”.

– Rota ślubowania jest ustalona co do treści w ustawie, wraz z możliwością rozszerzenia jej o wspomniany dodatek o równie określonej treści i jako taka z dodatkiem, czy bez, nie podlega żadnym modyfikacjom. W mojej ocenie radny nie złożył ślubowania w sposób skuteczny i tym samym nie objął mandatu. Jego uczestniczenie w czynnościach Rady jest niedopuszczalne, a uchwały podejmowane z jego udziałem mogą być podważone przez wojewodę lub odpowiednio RIO w trybie nadzoru – komentuje prof. Jerzy Korczak, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych.

„Ślubowanie radnego Rady Miejskiej w Świdnicy jest ważne i należy je uznać za zgodne z prawem, gdyż podstawowa wymagana przez ustawodawcę treść nie została przez radnego Andrzeja Orę  zmodyfikowana. Dodatkowy komentarz dodany przez radnego do fakultatywnej części ślubowania nie zmienia treści samego ślubowania. Tym samym należy również uznać, że uchwały podjęte na I sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Świdnicy są ważne.” – komentuje Magdalena Węgrzyn, zastępca dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie jakich przepisów zastępca dyrektora wydziału prawnego uznała, że to rozszerzenie nie jest modyfikacją? „Możliwość rozszerzenia fakultatywnej części roty ślubowania radnego wynika wprost z systemowej i celowościowej wykładni art. 23a ustawy o samorządzie gminnym. Kryterium oceny możliwości rozszerzenia tej części roty ślubowania opiera się o ewentualne ustalenie czy dodana część nie zaprzecza kluczowej obligatoryjnej części roty stanowiącej oświadczenie woli radnego o treści wskazanej przez ustawodawcę w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.” – odpowiada na nasze pytania.

Idąc tropem opinii z działu prawnego wojewody można by uznać, że każdy radny może dowolnie rozszerzać ślubowanie, oby nie zaprzeczać kluczowej części, czyli np.  „Tak mi dopomóż Bóg i Latający Potworze Spaghetti” albo „Tak mi dopomóż Bóg i złota rybko”. Albo co dusza zapragnie, byle pierwszej części nie przeczyło?

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułOdszkodowanie za represje w stanie wojennym – jak prawnicy mogą pomóc ofiarom?
Następny artykułBył przekonany, że pomaga koledze