Strona główna 0_Slider Teatr miejski do remontu. Pierwszy etap prac może pochłonąć ponad 6 mln...

Teatr miejski do remontu. Pierwszy etap prac może pochłonąć ponad 6 mln złotych. Co jest w planach?

0

Świdnicki magistrat rozpoczął poszukiwania firm zainteresowanych realizacją prac związanych z przebudową teatru miejskiego. W ramach pierwszego etapu prac przewidziano wykonanie remontu elewacji teatralnego gmachu oraz czterech przyległych kamienic znajdujących w bloku śródrynkowym. W planach jest też gruntowna przebudowa wnętrza teatru, w tym sali widowiskowej, sceny oraz foyeru, jednak realizacja tych prac uzależniona jest od pozyskania przez miasto środków zewnętrznych.

W październiku 2023 roku poinformowano, że Świdnica otrzymała 7,2 mln złotych dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych rządowego funduszu Polski Ład. Bezzwrotne dofinansowanie pokryje 90% wydatków związanych z remontem elewacji budynku teatru miejskiego oraz kamienic przy ul. Wewnętrznej 2, Rynek 43, Rynek 44, a także Rynek 37, czyli budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2025.

Obecny stan techniczny obiektu wskazuje na wysoki stopień degradacji budynków. Dlatego też w ramach inwestycji, w obrębie elewacji wykonane zostaną m.in. roboty murowe, prace tynkarskie, prace malarskie i konserwatorskie. Zaplanowano także renowację drzwi wejściowych, prace remontowe przy kracie wejściowej do lapidarium, wymianę stolarki okiennej, parapetów, witryn oraz renowację balustrad, krat okiennych i drzwiowych. Nastąpi częściowa wymiana pokrycia dachu. Zakres prac obejmuje również demontaż istniejącego szybu windowego, powiększenie otworu windowego oraz montaż nowego dźwigu osobowego. Zakupione zostanie wyposażenie do wybranych pomieszczeń teatru – wyliczała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

6 maja ogłoszono przetarg na realizację tego etapu modernizacji. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę blisko 6 mln 125 tys. złotych. Firmy zainteresowane wykonaniem prac poznamy najwcześniej 24 maja, natomiast wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał uporać się z powierzonym zadaniem w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Remont elewacji będzie jedynie pierwszym etapem planowanej przebudowy teatru miejskiego. Modernizację mają bowiem przejść również jego wnętrza. Świdnicki magistrat posiada już kompletną dokumentację projektową dla tego zadania, a także dysponuje pozwoleniem na budowę. Opracowanie samego projektu przebudowy zlecono w lipcu 2021 roku warszawskiej pracowni architektonicznej MAAG, przeznaczając na ten cel blisko 283 tys. złotych. – Projekt przewiduje gruntowną modernizację m.in. sceny, widowni, pomieszczeń technicznych i sanitarnych, z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością – informowała rzecznik magistratu.

Jakie zmiany mają nastąpić wewnątrz teatru? – W holach dla widzów na poziomie parteru, I piętra, szatni i holu II pietra zmienia się aranżacja wnętrz. Przebudowana zostanie winda dla osób niepełnosprawnych. Obiekt w wyniku wielu wcześniejszych przebudów posiada bariery wysokościowe w poziomach podsadzek – bariery te będą likwidowane za pomocą pochylni. W sali widowiskowej przebudowie ulega wejście na scenę oraz część amfiteatru parteru widowni – istniejące wejście na scenę z widowni nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Zlikwidowana zostanie fosa orkiestry (nie jest użytkowana). Geometria balkonu pozostanie bez zmian. Na widowni pozostaje ta sama ilość widzów: 316 + 2 osoby niepełnosprawne na wózkach (na parterze 194 miejsc stałych, na balkonie 122 miejsc stałych) – wyliczają projektanci z pracowni MAAG w opracowanej dokumentacji.

Zmianie ulegnie też wystrój wnętrz sali widowiskowej. – Całkowitej modernizacji ulega scena z proscenium i jej wyposażenia. Zmodernizowana zostanie kabina operatorów światła i nagłośnienia. (…) W obiekcie w strefie widzów zwiększona zostanie ilość sanitariatów: przebudowane zostaną istniejące sanitariaty na poziomie I oraz II piętra, pomieszczenie garderoby zbiorowej, zaprojektowano dodatkowe WC dla kobiet (…) oraz pomieszczenie dla matki z dzieckiem. Modernizacji ulegnie zespół garderób – wymieniają architekci. Do przebudowy przeznaczono również wszystkie instalacje w budynku. Zgodnie z przeprowadzoną oceną stanu obiektu, w złym stanie technicznym jest instalacja sanitarna, niezadowalający jest stan instalacji centralnego ogrzewania, nieprawidłowości stwierdzono przy instalacji hydroforowej oraz elektrycznej. Modernizację ma przejść także instalacja wentylacji mechanicznej sali teatralnej, wpływając na poprawę komfortu widzów.

Szacowany koszt modernizacji wnętrza teatru to około 19 mln złotych. Ostatnia przebudowa teatru miejskiego została  przeprowadzona w 2006 roku.

/mn/

Poprzedni artykułSportowa uczta na koniec sezonu!
Następny artykułDotacje dla HoReCa – jak pozyskać finansowe wsparcie dla Twojego przedsiębiorstwa gastronomicznego?