Strona główna 0_Slider Świdnicki galeriowiec w coraz gorszym stanie

Świdnicki galeriowiec w coraz gorszym stanie [FOTO]

0

Brudne, opadające tynki i dziurawe elewacje, zniszczone odpływy wody, wypaczone drzwi wejściowe, wilgoć i szczury w piwnicach, woda stojąca na galeriach – mieszkańcy najdłuższego budynku galeryjnego w Świdnicy przy ul. Siostrzanej alarmują, że postępująca degradacja zaczyna zagrażać ich bezpieczeństwu. Co na to Spółdzielnia Mieszkaniowa?

Lista problemów, związanych z pogarszającym się stanem budynku przy ul. Siostrzanej 1-25 i 7 a jest bardzo długa.

– Nieodpowiedni stan budynku to przede wszystkim: brudne, opadające tynki i dziurawe elewacje, zniszczone odpływy wody. W części budynku przeznaczonej do celów komunikacyjnych, łączącej schody z poszczególnymi pomieszczeniami w formie długiego balkonu, została wymieniona posadzka, ale do końca nieskutecznie, gdyż podczas deszczu tworzą się kałuże nie tylko przy drzwiach wejściowych. Wejście główne na galerię to obraz nędzy i rozpaczy. Brak podjazdu dla wózków i rowerów, co jest ogromnym utrudnieniem nie tylko dla starszych ludzi mających problemy z poruszaniem się – to początek wyliczeń, których dokonała jedna z mieszkanek galeriowca w oświadczeniu, nadesłanym do redakcji Swidnica24.pl.

Daszki nad wejściami są bardzo zanieczyszczone. Podczas deszczu cały brud ochlapuje okna mieszkań. Drzwi wejściowe do klatek schodowych w dużej mierze zniszczone, niedomykające się, wypaczone, porysowane. Z racji tego, że piwnice znajdują się poniżej powierzchni gruntu, w bardzo dużym stopniu są zawilgocone. W efekcie na jej płaszczyznach tworzą się szkodliwe dla zdrowia skupiska grzybów i pleśni. Grasują szczury.  Co więcej, wilgoć w piwnicach może negatywnie wpływać na konstrukcję całego budynku. Zawilgocone mury oraz posadzki przyczyniają się do naruszenia struktury ścian, a także pękania tynków – kontynuuje lokatorka, podkreślając, że stan budynku jak zaproszenie traktują niechciani goście. – Nie ma możliwości, aby mieszkańcy nie wpuszczali bezdomnych i nieproszonych lokatorów na przejściowe klatki schodowe, a oni pozostawiają po sobie odchody, uporczywy smród i twórczość ścienną. Nieproszeni lokatorzy nocami okupują również pobliski śmietnik.

– W wykończeniu, wyposażeniu, instalacjach występują znaczne ubytki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowania. Klatki schodowe w obecnym stanie wymagają natychmiastowej interwencji. Charakteryzują się różnymi uszkodzeniami: brudne, dziurawe, popękane ściany, zniszczone lub odłamane stopnie schodów, niedomykające się szafki chroniące liczniki elektryczne, uszkodzone instalacje, brak oświetlenia, brak ogrzewania, wypaczone okna… Niezbędne jest odświeżenie – malowanie ścian, wymiany oświetlenia czy naprawy wszelkich innych usterek. Opisałam tu rzeczy bardzo widoczne, domyślam się, że te ukryte są równie w złym stanie – zaznacza mieszkanka.

Budynek ten nie tylko źle wygląda, ale może być również niebezpieczny dla mieszkańców. Świadczy o długotrwałym zaniedbaniu i braku wymiernych działań ze społecznością tu zamieszkująca. W związku z tym wymagane jest natychmiastowe wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i odnowieniu wielu elementów budynku. Taki stan wskazuje przede wszystkim na konieczność planowania najbliższych inwestycji uwzględniający generalny remont tego budynku galeryjnego, a także niezbędną dbałość Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców o wspólne dobro – dodaje. – Codzienne przebywanie mieszkańców w takim otoczeniu jest dla nich uciążliwe, deprymujące, źle wpływa na jakość życia, wręcz uwłacza godności ludzkiej. W dodatku co rusz wręczane są mieszkańcom pisma o podwyżce czynszów (także funduszu remontowego), które są i tak wysokie. Nie zgadzamy się na taki stan rzeczy, gdyż inne budynki miejskie są odnawiane, a nas przytłacza w dodatku brak jakichkolwiek perspektyw odmiany tego stanu rzeczy.

Przypomina, że w 2022 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa odstąpiła od planowanego remontu mimo pozyskanego dofinansowania ze środków unijnych, tłumacząc to drastycznym wzrostem cen za materiały i usługi budowlane. – Od tego czasu nic się nie dzieje – alarmuje mieszkanka galeriowca i załącza zdjęcia, pokazujące, jak budynek wygląda w tej chwili.

O wyjaśnienia, dlaczego nie jest przeprowadzany kapitalny remont i jakie działania są podejmowane, by zabezpieczyć obiekt przed degradacją, zwróciliśmy się do Spółdzielni Mieszkaniowej.

„Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdnicy monitoruje na bieżąco stan techniczny w/w budynku, poprzez dokonywanie bieżących kontroli poszczególnych elementów budynku, jak również jego otoczenia, niezwłoczne usuwanie wszelkich pojawiających się awarii, planowanie kompleksowych remontów oraz przeprowadzanie wszelkich przeglądów technicznych zgodnie z art. 62 prawa budowlanego.

Działania tut. Spółdzielni skierowane są również na pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego na remonty ze środków unijnych.

W roku 2022 pozyskano środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – oś priorytetowa 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, na przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku przy ul. Siostrzanej 1-25, 7A w Świdnicy, obejmującego malowanie elewacji, remont zadaszeń wejść do klatek schodowych, wymianę drzwi wejściowych, remont posadzki galerii i balustrady w części od nr 1 do 7 oraz docieplenie stropodachu w/w budynku.

Niestety, z uwagi na to, iż najkorzystniejsza oferta w przeprowadzonym przez Spółdzielnię Mieszkaniową postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację zadania jaką dysponowała w/w nieruchomość, nie spełniono wymogów umowy o dofinansowanie.

Ponadto informujemy, że na przełomie ostatnich 2 lat zorganizowane zostały 4 postępowania przetargowe w trybie nieograniczonym, na wyłonienie wykonawcy na remont galerii w/w budynku w części od nr 1 do 7. Każde z tych postępowań zakończono unieważnieniem, z uwagi na brak Oferentów.

Jednocześnie informujemy, że od 2010 r. przeprowadzono remonty części wspólnych t.j.:

– 2010 r. – malowanie klatek schodowych, remont dachu, remont chodnika, wymiana stolarki okiennej według potrzeb,

– 2011 r. – wymiana poszczególnych pionów kanalizacyjnych według potrzeb, wymiana zasilania doziemnego lamp parkowych,wymiana stolarki okiennej według potrzeb, przebudowa stropodachu i remont wpustów odwadniających,

– 2012 r. – remont i docieplenie kominów, wymiana stolarki okiennej według potrzeb,

– 2013 r. – wykonanie wpięć do kolektora sanitarnego z przebudową kanalizacji w piwnicach, remont galerii ze zmianą sposobu odwodnienia, wymiana stolarki okiennej według potrzeb,

– 2014 r. – malowanie klatek schodowych (wejścia na galerię), wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej, wymiana stolarki według potrzeb, likwidacja luksferów z zamurowaniem otworów i wstawieniem okien oraz remont żelbetowej galerii, zagospodarowanie terenu zielonego od strony zaplecza, likwidacja wyeksploatowanych elementów małej architektury,

– 2015 r. – docieplenie stropodachu, wymiana pionu kanalizacyjnego według potrzeb, remont oświetlenia zewnętrznego, remont schodów na galerię, zagospodarowanie terenu zewnętrznego od strony frontowej, wymiana stolarki okiennej według potrzeb, modernizacja systemu obsługującego węzły cieplne, remont schodów wraz z murkami od strony ul. B. Getta, wymiana drzwi wejściowych na galerię szt 3,

– 2019 r. – wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w całym budynku z demontażem gazowych podgrzewaczy wody, budowa węzłów cieplnych, wymiana gł. tablic pomiarowo-rozdzielczych w poszczególnych klatkach schodowych,

– 2020 r. – remont galerii na odcinku od nr 9 do 25, wykonanie koryt odwadniających z rur spustowych,

– 2021 r. – kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w bud. nr 7A,

– 2023 r. – remont schodów zewnętrznych od strony ul. Konopnickiej.

Pragniemy podkreślić, że zarządca budynku pokłada wszelkie starania w kierunku zapewnienia należytego stanu technicznego budynku oraz prowadzi optymalną gospodarkę w ramach środków finansowych jakimi dysponuje przedmiotowa nieruchomość.

Wzrost opłat z tytułu kosztów ponoszonych na remonty części wspólnych budynku, w wysokości zapewniającej wykonanie istniejących potrzeb remontowych, spotkałoby się ze znacznym obciążeniem finansowym współwłaścicieli w/w budynku.

Z uwagi na powyższe planowanie remontów części wspólnych budynku, jak również wzrost opłat z tytułu kosztów remontów, odbywa się w sposób racjonalny i jak najbardziej łagodny dla współwłaścicieli budynku.”

Spółdzielnia odmówiła informacji, jakimi środkami na remonty dysponuje nieruchomość. – Przedmiotowa informacja nie jest informacją jawną dla osób spoza grona jej współwłaścicieli – czytamy w odpowiedzi. Pod informacją ze Spółdzielni Mieszkaniowej nikt się nie podpisał.

/red./

Poprzedni artykułNagrodzili najlepszych sportowców
Następny artykułJechał zbyt blisko [FOTO]