Strona główna Wydarzenia Żarów Żarów. Ruszyła rekrutacja do żłobka i przedszkola

Żarów. Ruszyła rekrutacja do żłobka i przedszkola

0

W poniedziałek rozpoczęły się zapisy dzieci do Bajkowego Przedszkola oraz Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Żarowie.

Urząd Miejski w Żarowie przypomina aktualny harmonogram rekrutacji na rok 2024/2025. W przypadku żłobka „Bajkowa Kraina” składanie wniosków o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami prowadzone będzie w dniach 12-29 lutego, natomiast posiedzenie komisji rekrutacyjnej oraz weryfikacja wniosków, a także podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do żłobka przewidziano na dzień 7 marca.

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Dokumenty rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 można pobrać od 12 lutego 2024 roku ze strony internetowej placówki albo w wejściu do żłobka/przedszkola, w Żarowie przy ul. Łokietka 14. Dokumenty można dostarczyć do 29 lutego 2024 roku do godz. 15.00 poprzez: 1) wrzucenie do skrzynki „Rekrutacja do Żłobka Miejskiego Kraina 2024/2025” w wejściu do żłobka/przedszkola w zaklejonej, podpisanej kopercie /adresat, nadawca/, 2) złożenie w sekretariacie przedszkola.

W przypadku Bajkowego Przedszkola w Żarowie złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie możliwe w dniach 12-29 lutego (postępowanie uzupełniające 3-12 kwietnia). Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi do 7 marca (postępowanie uzupełniające: do 17 kwietnia). Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych przewidziano na dzień 8 marca (postępowanie uzupełniające: 19 kwietnia). Pisemne oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola będzie można złożyć w dniach 11-30 marca (postępowanie uzupełniające: 22-26 kwietnia), natomiast podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 25 marca (postępowanie uzupełniające: 29 kwietnia).

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wnioski o przyjęcie do placówki składają rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola. Rodzice, których dzieci już uczęszczają do danego przedszkola i chcą, aby dzieci w dalszym ciągu tam uczęszczały, powinni złożyć deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „Rekrutacja” lub w wejściu do przedszkola (ul. Łokietka 14 w Żarowie), a dostarczyć do 29 lutego 2024 roku do godz. 15.00 poprzez: 1) wrzucenie do skrzynki „Rekrutacja do przedszkola 2024/2025”, w wejściu do przedszkola, w zaklejonej, podpisanej kopercie /adresat, nadawca/, 2) złożenie w sekretariacie Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

/UM Żarów, opr. mn/

Poprzedni artykułWitacze dla miast i gmin – 9 etapów inwestycji
Następny artykułRatował się ucieczką do rowu