Strona główna 0_Slider Spoza Układu. Nowy komitet i kandydatka na prezydenta Świdnicy

Spoza Układu. Nowy komitet i kandydatka na prezydenta Świdnicy

0

Grupa świdniczan, która dotychczas nie zasiadała w radzie miejskiej, spróbuje sił w nadchodzących wyborach samorządowych. Komitet Wyborczy „Spoza Układu” ma także kandydatkę na prezydenta Świdnicy. O urząd będzie się ubiegała Sylwia Osojca-Kozłowska, była pracowniczka samorządowa, przedsiębiorczyni, dziennikarka, a obecnie wykładowczyni akademicka.

Zdjęcie z zasobów Sylwii Osojcy-Kozłowskiej

Komitet będzie miał swoich kandydatów do Rady Miejskiej Świdnicy, Rady Powiatu Świdnickiego i Sejmiku Dolnośląskiego. O miejsce w samorządzie ubiegać się będą osoby wielu zawodów i pasji, m.in. pracownicy służby zdrowia, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, przedsiębiorcy, ekonomiści, byli wojskowi i świdniccy działkowcy.

Nasz udział w wyborach podyktowany jest przede wszystkim niezgodą na złą atmosferę, jaka zapanowała w Świdnicy, a która jest efektem postępującej dysfunkcji naszego samorządu. Mam tu na myśli nie tylko sprawy ekonomiczne, takie jak coraz większe zadłużanie miasta, rozrzutność i brak szacunku do publicznego pieniądza, za co wszyscy płacimy w coraz większych daninach i rosnących cenach usług publicznych, ale również nepotyzm, korupcję stanowiskową, zalewającą miasto hipokryzję i poczucie bezkarności obecnej prezydent Świdnicy i jej najbliższego otoczenia. Do tego dochodzi narcyzm, który przekroczył już wszelkie granice, arogancja wobec mieszkańców, brak transparentności działań władzy, zatajanie przed mieszkańcami i mediami faktów oraz planów, które w lokalnej wspólnocie winny być publiczne i nagłaśniane, ograniczanie świdniczanom wpływu na ich miasto, blokowanie ich w social mediach za próby krytyki, inwigilowanie ich w internecie poprzez regularne sprawdzanie kto, komu, co zalajkował, skomentował czy podejmowanie prób wskazywania świdniczanom z kim mogą się przyjaźnić, kogo mogą mieć w znajomych na Facebooku, o kim i co powinni myśleć – mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, która chce przejąć ster w Świdnicy.

– Chcemy, by tworzone przez KWW Spoza Układu listy były pełne wartościowych, gospodarnych, niezależnych ludzi, co do których możemy mieć pewność, że jeśli otrzymają mandat nie staną się maszynkami do głosowania, a będą walczyć o sprawy Świdnicy, działających w niej grup i organizacji oraz pojedynczego człowieka niezależnie od tego, kto będzie reprezentował władzę wykonawczą w mieście. To bardzo ważne, bo dziś coraz więcej osób zauważa, że w radzie miejskiej Świdnicy opozycja dawno przestała pełnić swoją funkcję – deklaruje kandydatka.

Sylwia Osojca-Kozłowska to świdniczanka, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 12 i II Liceum Ogólnokształcącego, studiów magisterskich z zarządzania i marketingu, oraz turystyki i rekreacji, podyplomowych studiów MBA, studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie będzie broniła się na podstawie rozprawy doktorskiej na temat rozwoju lokalnego. Prowadzi fundację, firmę zajmującą się marketingiem i szkoleniami, organizacją eventów i turystyki, wykłada w Wyższej Szkole Bankowej, Wrocławskiej Akademii Biznesu. Ma 46 lat.

Przywrócenie prawdziwie służebnej roli prezydenta miasta ukierunkowanej na troskę o dobro wspólne świdniczan i skoncentrowanej na wartościach takich jak uczciwość, gospodarność, sprawiedliwość, równość, transparentność, współpraca i otwarty dialog – wylicza priorytety, dodając, że jednym z najważniejszych aspektów będzie otwartość urzędu na świdniczan, ścisła współpraca z mieszkańcami i partycypacja lokalnej społeczności w podejmowaniu kluczowych decyzji.

– Jako prezydent stanę się gospodarzem dostępnym  w Świdnicy na co dzień, a nie od święta, a priorytetem mojej pracy, opłacanej przez podatników, będą regularne spotkania z mieszkańcami, pracownikami, przedsiębiorcami, radnymi, a nie niewiele wnoszące do rozwoju Świdnicy, finansowane z budżetu miasta liczne autopromocyjne wyjazdy i noclegi w luksusowych hotelach z nie wiadomo kim. Przywrócę zlikwidowane przez obecną prezydent cotygodniowe dyżury prezydenta, podczas których co wtorek będę przyjmowała mieszkańców w ważnych dla nich sprawach – deklaruje kandydatka.

Komitet na 12 lutego zapowiada opublikowanie pełnego programu na stronie www.spozaukladu.pl. Ujawnia najważniejsze zadania, jakie chce postawić przed sobą w najbliższej kadencji samorządu:

·         Powrót pełnej transparentności i otwartości działań władzy lokalnej, urzędu miejskiego i powiązanych z nim jednostek jako warunku zwiększenia partycypacji społecznej, w myśl hasła „nie ma partycypacji bez informacji”.

·         Współrządzenie miastem wraz z jego mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz NGO’sami, w tym, przywrócenie budżetu obywatelskiego poszerzonego także o zadania miękkie z obszaru kultury, edukacji, ekologii, turystyki, regularne konsultacje z mieszkańcami przy projektach miejskich, decyzjach dotyczących planowania przestrzennego, inwestycji czy gospodarowania majątkiem gminy.

·         Ukrócenie marnotrawstwa publicznych pieniędzy poprzez poprawę efektywność i rzetelności pracy władz miasta, urzędników, pracowników jednostek oraz ich koncentracje na dobru wspólnym. Wdrożone zostaną  oszczędności w tym m.in. przyozdabianie miasta roślinami wieloletnimi, bylinowymi, a nie kosztownymi jednorocznymi, zwiększony będzie nadzór nad realizacją inwestycji, by nie wymagały niekończących się poprawek i były realizowane terminowo.

·         Likwidacja biuletynu Moja Świdnica, a za zaoszczędzone pieniądze zatrudnienie psychologów wspierających dzieci, młodzież i osoby starsze.

·         Przywrócenie dziennikarzom pełnego dostępu do interesujących ich zagadnień i spraw, w tym udostępnianie im dokumentów i umożliwienie kontaktu z merytorycznymi pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania gminy.

·         Optymalizacja struktury organizacyjnej, poprawa warunków pracy i płacy oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia w urzędzie miejskim i jednostkach gminy do liczby zadań, sytuacji demograficznej Świdnicy oraz stanu finansów publicznych.

·         Poprawa i rozbudowa infrastruktury Świdnicy, m.in. modernizacja dróg, których stan jest coraz bardziej opłakany, wdrożenie rozwiązań, które odkorkują miasto, budowa ZOL-u, hali widowiskowo-sportowej, rewitalizacja zabytków.

·         Wdrożenie programu tanich mieszkań dla młodych, by ich zatrzymać w Świdnicy i ściągnąć ich do Świdnicy.

·         Ochrona świdnickich ogrodów działkowych jako zielonych płuc miasta.

·         Podjęcie działań zmierzających do poszerzenia granic administracyjnych Świdnicy.

·         Wyrównanie dostępu do zasobów publicznych takich jak miejsca pracy, edukacja czy usługi publiczne oraz eliminacja nepotyzmu i kolesiostwa.

·         Zrównoważenie budżetu miejskiego, zwiększenie środków na zadania miękkie, w tym na kulturę, edukację oraz na działalność organizacji pozarządowych związaną z rozwojem społeczno-ekonomicznym Świdnicy.

·         Rozpoczęcie debaty z mieszkańcami, przedsiębiorcami i ekspertami na temat zmian demograficznych (starzeniu się społeczeństwa, wyludnianiu się miasta), jakie już dotykają Świdnicę i podjęcie prób przeciwdziałania ich skutkom w obszarze gospodarczym i społecznym.

·         Poprawa komunikacji z przedsiębiorcami, relacji z przedszkolami niepublicznymi.

·         Budowa lokalnego produktu w oparciu o potencjał społeczno-ekonomiczny miasta i jego promocja w kraju i zagranicą.

·         Poprawa estetyki i informacji turystycznej w przestrzeni miasta – montaż zalegających urzędnicze archiwum zaprojektowanych elementów systemu identyfikacji miejskiej m.in. stylizowanych planów miast, estetycznych drzewek informacyjnych, tablic  z nazwami ulic i numerami domów na świdnickich kamienicach.

/red./

Poprzedni artykułKontynuują zimowy nabór, zapraszając wszystkich chętnych, młodych piłkarzy
Następny artykułWypadek na krajowej 35-tce