Strona główna 0_Slider Od stycznia wyższe lokalne podatki i opłaty

Od stycznia wyższe lokalne podatki i opłaty

0

Od 1 stycznia rośnie najniższa pensja krajowa, do 4 242 złotych brutto. Polacy niespecjalnie odczują zmianę, bowiem równolegle wzrosną m.in. lokalne podatki i opłaty.

Od stycznia 2024 roku mieszkańcy Świdnicy zapłacą najwyższą możliwą stawkę podatku od nieruchomości.Tają decyzję Rada Miejska w Świdnicy podjęła 24 listopada. Podatek wzrośnie o 20%, a ta zmiana ma dać budżetowi miasta dodatkowe 6 milionów złotych. Część radnych oponowała przeciwko tak dużej zwyżce, wskazując, że lekką ręką w budżecie przeznacza się 1,3 miliona złotych na promocję. Proszę zwrócić uwagę na to, jak skonstruowany jest budżet roku przyszłego. Zwyżka operacyjna, czyli ten główny miernik naszej kondycji finansowej, to zaledwie sto parędziesiąt tysięcy złotych. Niepodjęcie tej uchwały oznacza ubytki w budżecie w wysokości 6 mln złotych, które muszą być zrównoważone albo innym dochodem, albo przez obcięcie wydatków bieżących – mówił skarbnik Kacper Siwek, a jako kosztochłonne wydatki wskazał m.in. na straż miejską i przedszkola. – To jest kwestia likwidacji dwóch czy trzech jednostek – wskazywał. – Oczywiście skutki są, ale posiadanie nieruchomości jest to swego rodzaju przywilej, jest to świadectwo naszej zamożności. Ludzie biedni nie posiadają nieruchomości – mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

***

Wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi uzasadniano konieczność podniesienia wysokości opłat za wywóz odpadów z terenu gminy Dobromierz. Dotychczas mieszkańcy gminy musieli wnosić miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 złotych od osoby – przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób, a także 24 złotych za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wynosiła 60 zł za osobę.

Od nowego roku wysokość opłat rośnie.Nowa stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosić 35 złotych od osoby – przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości do 4 osób, a 29 złotych za piątą i każdą kolejną osobę, przy zamieszkiwaniu na danej nieruchomości powyżej 4 osób. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 70 złotych miesięcznie od osoby.

***

Od nowego roku rosną opłaty za odholowanie pojazdów i ich późniejszy postój na parkingu depozytowym. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów, maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2024 roku, są następujące:

1) rower lub motorower:
a) za usunięcie – 166 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 32 zł;

2) motocykl:
a) za usunięcie – 324 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 43 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
a) za usunięcie – 697 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 60 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
a) za usunięcie – 871 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 79 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
a) za usunięcie – 1230 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 112 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
a) za usunięcie – 1813 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 199 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie – 2205 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 290 zł;

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:
a) za usunięcie – 166 zł,
b) za każdą dobę przechowywania – 32 zł.

/opr. red./

Poprzedni artykułKoniec nocnych i świątecznych dyżurów. Jak będą pracowały apteki?
Następny artykułRozkładali drabinę na ul. Długiej