Strona główna Artykuł sponsorowany Jak wygląda nowoczesne podejście do raportowania oparte na danych – narzędzia BI?

Jak wygląda nowoczesne podejście do raportowania oparte na danych – narzędzia BI?

0

W tym artykule przyjrzymy się, jakie korzyści niesie ze sobą nowoczesne podejście do raportowania oparte na danych i narzędziach Business Intelligence. Odkryjmy, jakie funkcje oferują interaktywne dashboardy, jakie są trendy w projektowaniu raportów oraz w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą maksymalizować wartość swoich danych, korzystając z zaawansowanych technologii analizy biznesowej.

Jak wygląda nowoczesne podejście do raportowania oparte na dużej ilości danych?

Nowoczesne podejście do raportowania oparte jest o narzędzia Business Intelligence (BI). Narzędzia BI umożliwiają organizacjom podejmowanie bardziej trafnych decyzji w oparciu o dane i szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym.

Firmy bardzo często używają do raportowania swoich operacji programu MS Excel i jest to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli nie musimy przetwarzać dużej ilości danych z różnych źródeł oraz nie potrzebujemy udostępniać raportów online i często ich aktualizować.

Jeśli chcemy mieć stały dostęp do aktualnych informacji oraz integrować dane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, aplikacje chmurowe czy strony internetowe, powinniśmy wykorzystać w raportowaniu bardziej zaawansowane narzędzia.

Wdrożenie narzędzi Business Intelligence dostarczy nam m.in. następujących rozwiązań:

 • interaktywne dashboardy – zamiast statycznych raportów możemy tworzyć interaktywne dashboardy, które pozwalają na lepszą obsługę użytkowników danych w naszej organizacji. Użytkownicy mogą dynamicznie manipulować danymi, wybierać tylko część danych i prezentować je w określonym przedziale czasu. Możliwe jest również przedstawienie danych na wykresach i w tabelach i jednoczesne filtrowanie zarówno wykresów jak i tabel.
 • analiza wielowymiarowa – narzędzia BI umożliwiają analizę danych w wielu wymiarach. Użytkownicy mogą przenosić się między różnymi poziomami szczegółów, zagłębiać się w konkretne obszary analizy aby zyskać pełniejszy obraz sytuacji. Możemy szczegółowo przeanalizować tylko wybrany wycinek danych.
 • analiza i raportowanie w czasie rzeczywistym – nowoczesne podejście do raportowania obejmuje analizę danych w czasie rzeczywistym. Firmy mogą monitorować bieżące wydarzenia i śledzić kluczowe wskaźniki (KPI) w czasie rzeczywistym. Aby to osiągnąć musimy przygotować raport i wypełnić go danymi. Jedyne co musimy później zrobić to zaimportować nowe dane i zaktualizować raport. W narzędziach BI aktualizacja jest automatyczna i często wystarczy kliknąć przycisk Odśwież, aby wszystkie raporty zostały zaktualizowane.
 • zaawansowane wizualizacje – narzędzia BI oferują zaawansowane, interaktywne wizualizacje danych. Możemy prezentować te same dane na różnych wizualizacjach oraz zarządzać parametrami wizualizacji i np. dodawać nowe elementy, zmieniać je lub usuwać.
 • integracja zewnętrznych źródeł danych – aplikacje BI umożliwiają integrację danych z różnych źródeł, w tym z zewnętrznych platform, takich jak chmura danych, media społecznościowe czy narzędzia analityki internetowej.
 • mobilny dostęp – użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do raportów i dashboardów z dowolnego miejsca, korzystając z urządzeń mobilnych, co umożliwia elastyczne i szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia.

Narzędzia BI wspierają firmy w lepszym wykorzystaniu potencjału posiadanych informacji. Stają się one bardzo ważne w procesie planowania strategicznego, identyfikacji obszarów do usprawnienia oraz budowania skuteczniejszych strategii biznesowych.  Efektywnie zarządzając danymi i podejmując bardziej świadome decyzje biznesowe firma zyskuje przewagę konkurencyjną na rynku .

Dlaczego potrzebujemy używać narzędzi do zarządzania danymi oraz do tworzenia raportów i wizualizacji w obszarze biznesowym?

Potrzeba używania narzędzi Business Intelligence w biznesie wiąże się z rosnącą ilością danych oraz ich złożonością. Możemy próbować ręcznej obsługi danych, ale często, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach będzie to nieefektywne podejście, gdyż:

 • ilość generowanych danych jest ogromna  – ręczna analiza i interpretacja tych danych byłaby czasochłonna, podatna na błędy i nieefektywna. Narzędzia BI umożliwiają automatyzację procesów zbierania, przetwarzania i analizy danych, co znacznie przyspiesza proces przetwarzania informacji
 • informacje biznesowe są zazwyczaj rozproszone w różnych źródłach danych – różne źródła danych mają często różne formaty i struktury. Narzędzia BI umożliwiają automatyczną integrację danych z różnych źródeł zewnętrznych, co pozwala na ich kompleksową analizę i prezentację w spójny sposób. Ręczne zbieranie i przekształcanie danych byłoby w tej sytuacji skomplikowane i podatne na błędy.
 • bez technologii trudno jest wdrożyć interaktywne analizy, wizualizację i raportowanie – interaktywne dashboardy, raporty predykcyjne, czy analiza trendów są zaimplementowane w narzędziach BI i przetestowane. Od razu po wdrożeniu narzędzi możemy używać wszystkich dostępnych w nim funkcji.
 • szybkość zmian i rozwój rynku wymagają wykorzystania danych do bieżącej analizy, czego trudno dokonać ręcznie. Narzędzia BI umożliwiają monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności w czasie rzeczywistym, co pozwala organizacji na natychmiastową reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

W dzisiejszym środowisku biznesowym, używanie narzędzi BI staje się nie tylko wygodne, ale wręcz niezbędne dla efektywnego zarządzania danymi, przeprowadzania analiz biznesowych i podejmowania trafnych decyzji. Ręczna obsługa danych jest czasochłonna, podatna na błędy i nieproporcjonalna do skali i tempa generowania informacji. 

Co firma może zyskać dzięki narzędziom Business Intelligence?

Wdrożenie narzędzi BI przynosi firmom szereg korzyści, poprawiając zarządzanie danymi i procesami decyzyjnymi. Dzięki wdrożeniu platformy BI firma może osiągnąć m.in. następujące korzyści:

 • lepszą, szybszą i mniej czasochłonną analizę danych – narzędzia BI umożliwiają firmom bardziej zaawansowaną i dogłębną analizę danych biznesowych, co pozwala lepiej zrozumieć aktualne trendy, wzorce i zachowania klientów.
 • możliwość szybszego podejmowania decyzji – dzięki natychmiastowemu dostępowi do kluczowych informacji, zarząd w firmie może podejmować decyzje w oparciu o aktualne dane, co zwiększa elastyczność organizacji i trafność decyzji
 • zwiększenie efektywności operacyjnej – narzędzia BI pozwalają na identyfikację obszarów o niższej efektywności i optymalizację procesów biznesowych, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów
 • bardziej precyzyjne prognozowanie – funkcje analizy predykcyjnej pozwalają firmom na lepsze prognozowanie trendów rynkowych, co umożliwia skuteczniejsze planowanie i dostosowywanie się do zmian
 • zwiększenie satysfakcji klienta –  narzędzia BI pomagają znajdować wzorce w zachowaniach klientów oraz lepiej zrozumieć preferencje i oczekiwania klientów, co przekłada się na dostarczanie bardziej spersonalizowanych i skutecznych usług
 • szybsza reakcja na zmiany rynkowe – dzięki  możliwości monitorowania kluczowych wskaźników biznesowych w czasie rzeczywistym, firma może szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe, dostosowując do nich swoje strategie i działania.
 • lepszy przepływ danych i wiedzy w organizacji – narzędzia BI umożliwiają np. wyświetlanie raportów i wizualizacji on-line w przeglądarce. Dzięki temu osoby potrzebujące informacji mogą mieć do nich szybszy i bardziej wygodny wgląd.

Narzędzia Business Intelligence stają się kluczowym elementem wspierania firmy na wielu poziomach. Pozwalają one na skuteczne analizowanie ogromnych ilości danych, identyfikowanie trendów i przewidywanie przyszłych scenariuszy. Dzięki możliwościom wizualizacji danych, BI ułatwia przekazywanie istotnych informacji zespołom decyzyjnym, co przyspiesza proces podejmowania decyzji.

Popularne narzędzia BI, które możesz wdrożyć w swojej organizacji, aby poprawić przepływ informacji i umożliwić lepsze raportowanie

Na rynku istnieje dużo narzędzi Business Intelligence. Różnią się one między sobą m.in. funkcjonalnością, interfejsem użytkownika, zdolnościami analizy danych. Wśród popularnych narzędzi znajdują się:

 • Tableau – Tableau to narzędzie, które oferuje zaawansowane możliwości wizualizacji danych. Pozwala na tworzenie interaktywnych dashboardów, raportów i analiz przy użyciu intuicyjnego interfejsu. Interfejs graficzny aplikacji umożliwia użytkownikom tworzenie wizualizacji danych za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.
 • Microsoft Power BI – Power BI to kompleksowe narzędzie firmy Microsoft, umożliwiające łączenie, analizę i wizualizację danych. Działa na komputerze i w chmurze, co ułatwia dostęp do danych z dowolnego miejsca. Jest silnie zintegrowane z ekosystemem produktów Microsoft, dzięki czemu jest łatwe w użyciu dla osób, które już pracują z produktami, takimi jak Excel, SharePoint czy SQL Server.
 • QlikView i Qlik Sense –  Qlik Sense wykorzystuje technologię „cognitive engine”, który automatycznie poprawia i dostosowuje się do danych podczas analizy. Pozwala to na bardziej efektywne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 • MicroStrategy – MicroStrategy to kompleksowe narzędzie, które obsługuje zaawansowaną analizę danych i raportowanie. Narzędzie zapewnia użytkownikom dostęp do analizy danych na urządzeniach mobilnych, co sprawia, że informacje są dostępne w dowolnym miejscu i czasie.
 • Google Data Studio – Google Data Studio to narzędzie BI od Google, umożliwiające tworzenie interaktywnych raportów i dashboardów. Narzędzie jest ściśle zintegrowane z innymi produktami Google, takimi jak Google Sheets, Google Analytics, czy BigQuery.
 • IBM Cognos Analytics – Cognos Analytics to narzędzie BI firmy IBM, które oferuje zaawansowane funkcje raportowania, analizy i planowania biznesowego.

Powyższa lista obejmuje jedynie kilka z wielu dostępnych na rynku narzędzi Business Intelligence. Wybór konkretnego narzędzia zależy od indywidualnych potrzeb i zasobów firmy.

W jaki sposób uzyskać dostęp do narzędzi BI i jak je poznawać?

Dostęp do aplikacji Business Intelligence zależy od licencji, które oferuje dostawca np. na dzień pisania tego artykułu, aplikacja Power BI Desktop oraz Tableau Public udostępniane są za darmo i można je pobrać ze stron dostawców.

Narzędzia do analizy i wizualizacji danych możesz poznawać samodzielnie lub skorzystać ze zorganizowanych szkoleń. Przykładowo zorganizowany kurs Power BI przeprowadzi Cię w usystematyzowany sposób od najprostszych do zaawansowanych zagadnień w obszarze Power BI Desktop. Kurs zapewnia strukturę i wsparcie trenera, co może być pomocne dla osób potrzebujących ukierunkowanego planu.

Z drugiej strony, samodzielna nauka pozwala dostosować proces uczenia się do własnych preferencji i tempa, co może być szczególnie korzystne dla osób, które cenią indywidualność. Podejmując samodzielną naukę możesz skorzystać z:

 • oficjalnej dokumentacji znajdującej się na stronach internetowych dostawców narzędzi BI – dokumentacja ta zawiera zestaw informacji na temat narzędzi, przykładów i samouczków
 • blogów i społeczności wsparcia –  na blogach eksperci i pasjonaci dzielą się swoimi doświadczeniami na temat aplikacji, używania istniejących funkcji oraz wdrażania nowych funkcji
 • platform video, takich jak jak YouTube, na których znajdziesz filmy i tutoriale zawierające informacje na temat różnych funkcjonalności aplikacji BI.

Niezależnie od wybranej ścieżki, najlepszym sposobem na naukę jest praktyka. Jeśli zdecydujesz się na zorganizowane szkolenia, wybierz taki kurs, na którym organizatorzy zapewniają dużą ilość ćwiczeń.

Z kolei, jeśli zdecydujesz uczyć się samodzielnie, zdobądź dostęp do bezpłatnych zestawów danych, na których możesz ćwiczyć. Darmowe zestawy danych znajdziesz aplikacjach BI lub na portalach, takich jak Kaggle. Pobierz dane, zacznij tworzyć raporty i wprowadzać swoje pomysły na ciekawe wizualizacje. Im więcej będziesz pracował nad rzeczywistymi przypadkami, tym lepiej poznasz i zrozumiesz narzędzie.

Czy konieczna jest integracja aplikacji BI z zewnętrznymi źródłami danych przed rozpoczęciem nauki?

Integracja narzędzi Business Intelligence z innymi narzędziami w firmie ma na celu stworzenie spójnego systemu, w którym różne aplikacje mogą efektywnie współpracować, wymieniać dane i wspierać procesy biznesowe. Ułatwia to przepływ danych między narzędziami oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z różnych źródeł informacji w jednym miejscu.

W przypadku większości narzędzi BI, istnieje wbudowana funkcjonalność do integracji z różnymi źródłami danych. Nie musisz samodzielnie rozszerzać narzędzia ani instalować dodatkowych opcji, aby np. zaimportować dane z plików programu Excel, baz danych czy nawet stron internetowych. Po zainstalowaniu aplikacji BI od razu możesz zaimportować do niej dane np. z Excela i rozpocząć pracę.

Firmy przeważnie integrują narzędzia BI z posiadanymi już źródłami danych, takimi jak bazy danych, dane w plikach Excela czy systemy CRM. Integracja może obejmować konfigurację połączeń do bazy danych, zastosowanie odpowiednich protokołów lub uprawnień, transformację danych oraz dostosowanie do specyfiki struktury danych.

Czy nauka narzędzi BI jest trudna?

Podobnie jak w przypadku innych narzędzi, trudność nauki narzędzi BI zależy od czynników takich jak:

 • poziom skomplikowania narzędzia, które chcesz poznać. Niektóre narzędzia oferują intuicyjne interfejsy, co ułatwia ich naukę
 • wcześniejsze doświadczenie w analizie danych i znajomość podstawowych koncepcji związanych z bazami danych oraz przekształcaniem danych
 • dostępność odpowiednich zasobów edukacyjnych. Dobrze opracowane kursy, szkolenia online, dokumentacja i społeczność użytkowników mogą znacznie ułatwić proces nauki.

Poznanie podstawowych modułów zwykle nie jest trudne.  Kilkudniowe szkolenie powinno być wystarczające do opanowania panelu użytkownika oraz podstawowych funkcji, które umożliwiają samodzielne tworzenie prostych wizualizacji i dashboardów. Opanowanie zaawansowanych dashboardów wymaga nieco więcej zaangażowania i praktyki. Aby ją zdobyć trzeba tworzyć jak najwięcej własnych wizualizacji oraz analizować wizualizacje stworzone przez inne osoby.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułRusza montaż świątecznych dekoracji w Świdnicy. Ile to kosztuje?
Następny artykułPobiegli w sztafecie niepodległości