Strona główna 0_Slider Co z przebudową kolejnych odcinków alei Niepodległości? Prace projektowe opóźnione

Co z przebudową kolejnych odcinków alei Niepodległości? Prace projektowe opóźnione

0

Zmiany w przepisach, wymagania stawiane przez konserwatora zabytków, a także wnioski zgłaszane przez mieszkańców miały przyczynić się do przedłużenia prac projektowych obejmujących kolejne etapy przebudowy alei Niepodległości. O powstałym opóźnieniu informuje dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu.

Przypomnijmy, pierwsze kroki związane z przebudową jednej z ważniejszych drogowych arterii w rejonie świdnickiego śródmieścia poczyniono w 2016 roku. Wtedy też samorząd miejski oraz wojewódzki porozumiały się w sprawie współfinansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, w ramach której zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, a następnie na jej podstawie projektów budowlanych i wykonawczych.

Drogowa inwestycja podzielona została na trzy etapy. W pierwszym z nich do przebudowy przewidziano odcinek od placu Wolności do skrzyżowania z ulicą 8 Maja. Etap drugi miałby objąć fragment od ulicy 8 Maja do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską, natomiast etap trzeci zakładał remont odcinka od Nauczycielskiej do placu Grunwaldzkiego. W ramach prac przewidziano wymianę nawierzchni jezdni, remont chodników, budowę ścieżki rowerowej i zatok autobusowych, a także przebudowę miejsc parkingowych znajdujących się wzdłuż alei.

W czerwcu 2021 roku ruszyła przebudowa pierwszego, 400-metrowego odcinka alei Niepodległości. Realizacja pierwszego etapu drogowej inwestycji okazała się problematyczna. Podczas prac odkryto mury obronne XVIII-wiecznej twierdzy fryderycjańskiej, w wyniku czego termin zakończenia inwestycji przesunięto o kilka miesięcy. We wrześniu 2022 roku spółka Polskie Surowce Skalne, będąca pierwotnym wykonawcą zadania, została wyrzucona z placu budowy z powodu stwierdzonych opóźnień względem ustalonego harmonogramu oraz wobec zakończonych fiaskiem negocjacji z udziałem mediatora sądowego. Dokończenie robót powierzono firmie Hypmar. Ostatecznie wyremontowany fragment alei został otwarty dla ruchu w obu kierunkach pod koniec sierpnia 2023 roku.

Problemy napotkano również na etapie prac projektowych obejmujących II oraz III etap przebudowy alei Niepodległości. Jak informuje dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, termin sporządzenia dokumentacji projektowej został wydłużony do 30 czerwca 2024 roku. – Przyczyną opóźnienia prac projektowych są okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie podpisywania umowy z ich wykonawcą, takie jak konieczność opracowania nowych wariantów koncepcji programowej z uwagi na zmiany w przepisach prawa, wymagania organów uzgadniających – w szczególności wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie planu zagospodarowania terenu, materiałów i nasadzeń zieleni, a także wnioski społeczne (dotyczące m. in. organizacji ruchu, w tym rozwiązań dla ruchu rowerów, miejsc postojowych, przystanków autobusowych itp.). Przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowało, że była ona realizowana w znacznej części w warunkach pandemii i wynikających z niej ograniczeń, co również miało znaczny wpływ na wydłużenie prac projektowych – tłumaczy dyrektor Maciej Gleba.

Obecnie nie wiadomo, czy opóźnienie prac projektowych wpłynie na zakładany harmonogram przebudowy kolejnych fragmentów alei. W sprawie realizacji następnych etapów drogowej inwestycji władze Świdnicy prowadzą rozmowy z samorządem województwa. – Jeszcze w trakcie realizacji pierwszego etapu inwestycji, prezydent miasta rozmawiała z członkami zarządu województwa na temat utrzymania montażu finansowego przy realizacji kolejnego etapu, to jest minimum 50% środków województwa – informowała przed miesiącem Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Przewidywany, najwcześniejszy termin rozpoczęcia remontu to końcówka 2024 roku lub początek 2025 roku – zaznaczała rzecznik świdnickiego magistratu.

/mn/

Poprzedni artykułTen mecz trzeba po prostu wygrać
Następny artykuł2. urodziny E.Leclerc w Świdnicy z atrakcjami!