Strona główna 0_Slider Wybory parlamentarne 2023. Co trzeba zrobić, by zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory parlamentarne 2023. Co trzeba zrobić, by zagłosować poza miejscem zamieszkania?

0

15 października odbędą się wybory parlamentarne oraz referendum ogólnokrajowe. Co zrobić, jeśli w dniu wyborów planujemy wyjazd albo jeszcze nie wiemy, gdzie pójdziemy do urn? Można już składać wnioski o zmianę miejsca do głosowania i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi oddanie głosu w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej.

Prawo udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, a także nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborcy, którzy planują głosować poza miejscem swojego stałego pobytu czy zameldowania lub też jeszcze nie wiedzą, gdzie oddadzą swój głos, mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Pozwala ono na wzięcie udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie można uzyskać do 12 października w dowolnej gminie w Polsce – nie ma tu znaczenia miejsce zameldowania lub zamieszkania. Osoby, które przebywają poza granicami kraju, mogą złożyć stosowny wniosek u konsula, a osoby będące na polskich statkach morskich – u ich kapitanów.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, aby zwrócić szczególną uwagę i nie utracić otrzymanego zaświadczenia. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zmiana miejsca głosowania

Planujesz głosować w innym miejscu niż to, w którym mieszkasz, przebywasz na stałe lub masz zameldowanie? Znając konkretny adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów, możesz wystąpić o zmianę miejsca głosowania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do 12 października w urzędzie lub przez internet.

Wyborca, który zdecyduje się na złożenie wniosku w formie papierowej w urzędzie, będzie musiał udać się do urzędu gminy, na terenie której będzie przebywać w dniu wyborów. Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości i wypełniony wniosek o zmianę miejsca głosowania, w którym należy podać:  nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer PESEL, adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów.

Osoby chcące wystąpić o zmianę miejsca głosowania przez internet powinny z kolei skorzystać z dedykowanej usługi dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Aby się do niej zalogować należy skorzystać z Profilu Zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Wypełniając elektroniczny wniosek należy podać adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów, a następnie podpisać go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.  Na skrzynkę ePUAP otrzymasz też potwierdzenie zmiany miejsca głosowania z informacją o obwodzie głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia lub zmianę miejsca głosowania w Świdnicy?

Wydawanie zaświadczeń, sprawy związane z udzielaniem pełnomocnictw załatwiają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pokoje: 8, 10 (parter), tel. 74 8562905, 74 8562820, 74 8562821.

Informacji dotyczących wyborów udzielają pracownicy Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy pod numerami telefonów: 74 8562942, 74 8562970, 74 8562845, w pokojach 119, 120 i 121 (I piętro).

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do dnia 12 października 2023 roku wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku podaje się: nazwisko i imiona, obywatelstwo, numer PESEL wnioskodawcy, adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.

/PKW, mn/

Poprzedni artykułZ Grodkowem na inaugurację ligi
Następny artykułGromada maluchów czeka na kochających opiekunów