Strona główna 0_Slider Sprawdzą, ilu katolików chodzi do kościoła. Jakie wyniki były ostatnio w diecezji...

Sprawdzą, ilu katolików chodzi do kościoła. Jakie wyniki były ostatnio w diecezji świdnickiej?

0

Kolejny rok z rzędu Kościół katolicki będzie liczył wiernych. 22 października we wszystkich diecezjach zostaną przeprowadzone badania dominicantes i communicantes, czyli uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych oraz przyjmowania komunii.

W niedzielę 22 października, podczas wszystkich Mszy świętych, odbędzie się liczenie wiernych w kościołach. W tym roku będą również zbierane dane dotyczące bibliotek parafialnych oraz wspólnot duszpasterskich. Liczenie wiernych w Kościele katolickim w Polsce odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października – informuje biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Wyniki zostaną opublikowane w roczniku statystycznym Kościoła katolickiego, który wydawany jest przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

W styczniu 2023 roku wydany został rocznik statystyczny zawierający wyniki ogólnopolskiego badania, które zostało przeprowadzone 26 września 2021 roku. W całym kraju w niedzielnej mszy uczestniczyło wówczas 28,3% zobowiązanych katolików, natomiast 12,9% przystąpiło do komunii. Dla porównania, podczas wcześniejszego liczenia wiernych przeprowadzonego w październiku 2019 roku (z uwagi na sytuację epidemiczną badanie nie odbyło się w roku 2020) w nabożeństwach uczestniczyło 36,9% katolików, a 16,7% przystąpiło do komunii.

W przypadku diecezji świdnickiej wskaźnik dominicantes (udziału w nabożeństwach) wyniósł 20,6%, natomiast wskaźnik communicantes (przystąpienie do komunii) – 9,8%. W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku było to odpowiednio 27,7% i 13,4%, w roku 2018 było to 29,0% i 13,7%, natomiast w roku 2017 – 29,6% i 13,8%.

W 2021 roku sakrament chrztu został udzielony 315 tys. osobom, co stanowi wzrost o ponad 1% w porównaniu z rokiem 2020. Względem poprzedniego roku, w 2021 roku wzrosła również liczba osób przystępujących do pierwszej Komunii Świętej i wyniosła 331,7 tys. osób, czyli o 11,3% więcej niż w roku poprzednim. Do bierzmowania przystąpiło 265,7 tys. osób, co również oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost zaobserwowano również w przypadku liczby udzielonych sakramentów małżeństwa w 2021 roku, która wynosiła 103,9 tys. – przywołano w roczniku statystycznym Kościoła katolickiego za 2021 rok.

W diecezji świdnickiej między 2020 a 2021 rokiem nastąpił wzrost liczby udzielanych sakramentów chrztu – z 3296 do 3923. Zwiększyła się również liczba udzielonych sakramentów I Komunii – z 3700 do 4631, liczba udzielonych sakramentów bierzmowania – z 2885 do 3316, a także liczba udzielonych sakramentów małżeństwa – z 782 do 1007. Inaczej wygląda jednak porównanie z wyliczeniami z czasów przedpandemicznych. Względem 2019 roku odnotowano bowiem spadek liczby udzielanych sakramentów chrztu, bierzmowania oraz małżeństwa. W 2019 roku w całej diecezji udzielono 4590 chrztów, 4468 bierzmowań oraz 1479 małżeństw. Między 2019 a 2021 rokiem zauważalny wzrost odnotowano jedynie w przypadku I Komunii (wzrost z 2862 do 4631).

Zgodnie z danymi przedstawionymi w opracowaniu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, w roku szkolnym 2021/2022 na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych uczęszczało 82,4% uczniów, co stanowi spadek o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim. Uczestnictwo w szkolnej katechezie według typu placówki kształtowało się następująco: w przedszkolach na zajęcia religii chodziło 82,9% uczniów (rok wcześniej 85,5%), w szkołach podstawowych – 90,2% (rok wcześniej 92,1%), w liceach ogólnokształcących – 63,2% (rok wcześniej 69,8%), w technikach – 68,5% (rok wcześniej 74,9%), w szkołach branżowych I stopnia – 68,9% (rok wcześniej 75,6%), a w szkołach specjalnych – 89,5% (rok wcześniej 89,9%).

Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii w szkole odnotowano w diecezjach: tarnowskiej (97%), przemyskiej (97%) i rzeszowskiej (96%), zaś najniższy w diecezji wrocławskiej (63%) i warszawskiej (66%). W przypadku diecezji świdnickiej na zajęcia uczęszczało 80,9% uczniów (w roku szkolnym 2020/2021 było to 82% uczniów, w roku szkolnym 2019/2020 – 83,5% uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 87,5% uczniów).

Z rocznikami statystycznymi można się zapoznać na stronie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

/ISKK, opr. mn/

Poprzedni artykułJak prowadzić biznes w internecie?
Następny artykułJakie są rodzaje i zastosowania fornirów?