Strona główna Wydarzenia Świdnica Od lat pomaga kobietom dotkniętym rakiem piersi. Dołączyła do grona zasłużonych dla...

Od lat pomaga kobietom dotkniętym rakiem piersi. Dołączyła do grona zasłużonych dla Świdnicy [FOTO]

0

Kazimiera Zając, prezes świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki, w piątek oficjalnie dołączyła do grona zasłużonych dla miasta Świdnicy. Podczas posiedzenia Rady Miejskiej odebrała przyznane jej wyróżnienie oraz pamiątkowy medal.

Kazimiera Zając przyjechała do Świdnicy w 1985 roku i podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 10 jako nauczycielka języka polskiego. Momentem zwrotnym w jej życiu była choroba nowotworowa. Po przebytej chorobie zapragnęła służyć innym, dlatego we wrześniu 2006 roku przystąpiła do Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki, działającego od 2001 roku jako organizacja samopomocowa, niemedyczna, służąca wsparciem psychologicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Stowarzyszenie powstało w celu realizowania wsparcia w najtrudniejszym momencie życia wywołanym diagnozą, chorobą, wyniszczającym leczeniem i walką o każdą sekundę życia. Dzięki staraniom grupy założycielskiej, kobiety otrzymały pierwszą pomoc psychologiczną i fizjoterapeutyczną. Organizowane były spotkania z lekarzami specjalistami oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Z roku na rok ruch zyskiwał coraz większe zaufanie wśród kobiet. Obecnie stowarzyszenie działa już 26 lat. Fenomenem Amazonek jest zdolność do zmian, do metamorfoz, podążanie z duchem czasu. Nie jest to jednoznaczne z rezygnacją z przyjętego kodeksu wartości na rzecz spektakularnych działań przynoszących organizacji chwilowe korzyści. W jego centrum, jako niewzruszona wartość, pozostaje chęć niesienia pomocy kobiecie z rakiem piersi, zachowanie szacunku dla jej wizerunku w przestrzeni publicznej – stwierdzono w laudacji na cześć Kazimiery Zając, która od 2011 roku stoi na czele stowarzyszenia.

To osoba o wielkim sercu, skromna, radosna, z wielką empatią wobec społeczeństwa. Cieszy się każdym dniem i ma w sobie dużo energii do działania. Przez cały okres swojej działalności na rzecz ruchu, wspiera kobiety chore na nowotwory. Wspiera je zarówno emocjonalnie, jak i w sposób praktyczny – ułatwiając podejmowanie osobistych decyzji i znalezienie motywacji w powrocie do zdrowia, jak również uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Mając za sobą tak trudne doświadczenia jak walka z chorobą nowotworową, pokazuje na własnym przykładzie, że chorobę można przezwyciężyć, skutki leczenia zminimalizować i odnaleźć się w życiu na nowo – będąc silniejszą i bogatszą w wiedzę, którą można przekazać innym osobom. Misją pani Kazimiery jest reprezentowanie interesów kobiet, które dotknęła choroba, poprzez podejmowanie wszelakich działań na rzecz wyrównywania ich szans na normalne funkcjonowanie w życiu codziennym, a także edukację społeczeństwa w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji – podkreślono.

W tym celu stowarzyszenie współpracuje z samorządem, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych, jak również bierze czynny udział w pracach krajowych organizacji do walki z rakiem piersi. Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności kobiet zrzeszonych w stowarzyszeniu, możliwe jest organizowanie szeregu działań: imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, które służą integracji kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. W ciągu ostatnich lat stowarzyszenie, na czele z panią prezes, zorganizowało wiele akcji profilaktyczno-edukacyjnych na terenie miasta, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jedną z form wsparcia psychologicznego, zainicjowaną przez panią Kazimierę Zając, jest projekt „Śmiech to zdrowie” – terapia śmiechem ratuje życie w trudnych momentach, pozwala nabrać dystansu do codziennych zdarzeń oraz odkryć prostą radość płynącą z serca. Co roku stowarzyszenie bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Serce dla serca”, w ramach którego wolontariusze szyją poduszki w kształcie serca, które następnie trafiają na oddział onkologiczny świdnickiego szpitala „Latawiec”, aby symbolicznie wesprzeć rehabilitację pacjentek po mastektomii. Pani Kazimiera, wraz z członkiniami, chętnie dzieli się swoją wiedzą w zakresie profilaktyki raka piersi i doświadczeniem – organizując wiele spotkań edukacyjnych dla kobiet z różnych środowisk, czy spotkań z młodzieżą ze świdnickich szkół średnich – wyliczono w laudacji.

Z wnioskiem o nadanie Kazimierze Zając tytułu Zasłużonego dla Miasta Świdnicy wystąpiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska. Propozycja ta została jednogłośnie zaaprobowana przez zespół opiniujący. Pozytywna była również opinia Rady Miejskiej w Świdnicy, która w czerwcu przyjęła uchwałę dotyczącą nadania tytułu. Za taką formą uhonorowania prezes świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki opowiedziało się wówczas 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Tytuły zasłużonych przyznawane są w Świdnicy od 2013 roku, a w gronie wyróżnionych znaleźli się działacze społeczni, naukowcy, nauczyciele, sportowcy. Pełna lista znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

/mn/

fot. Mariusz Ordyniec

Poprzedni artykułCo? Gdzie? Kiedy? Weekendowy kalendarz wydarzeń
Następny artykułZderzył się z autobusem [FOTO]