Strona główna 0_Slider Diecezja chce zagospodarować podziemia, również miejskie. Dzierżawa bez rozgłosu

Diecezja chce zagospodarować podziemia, również miejskie. Dzierżawa bez rozgłosu

0

Jak już informowaliśmy, diecezja świdnicka przymierza się do sięgnięcia po dotację unijną na zagospodarowanie terenów wokół katedry oraz podziemi. W projekt włączona jest działka oraz podziemia, należące do miasta. Okazuje się, że ten obszar od roku ma w dzierżawie, ale odpowiedź udało się uzyskać dopiero w Urzędzie Miejskim.

Po licznych dotacjach, zarówno unijnych jak i rządowych, diecezja świdnicka Kościoła Rzymsko-Katolickiego zasygnalizowała chęć sięgnięcia po kolejne środki Sama z dedykowanego pomnikom historii i obiektom z listy UNESCO unijnego programu Feniks (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko), a dokładnie z priorytetu FENX.07 Kultura, na który zarezerwowano w sumie 1,59 mld zł. W tym roku rozdysponowane ma być 400 ml złotych. Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia, a nabór potrwa do 29 września tego roku.

W Bazie Konkurencyjności (portal ogłoszeniowy UE) 3 lipca 2023r. diecezja świdnicka zamieściła  ogłoszenie na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu i ogrodów przy katedrze w Świdnicy wraz z zagospodarowaniem podziemi dla potrzeb utworzenie wystaw” (cytat dosłowny), zaznaczając, że Powstaje w kontekście naboru FENX.07.01-IP.04-000/23 – Udostępnienie podziemi Katedry oraz budynku Diecezji Świdnickiej”. Oferty zgodnie  z ogłoszeniem można było składać w lipcu, ale nie ma informacji, czy zostały zgłoszone.

Według ogłoszenia, plany diecezji są kompleksowe. Projekt zagospodarowania ogrodów ma zawierać:

– odtworzenie zabytkowych ogrodów wraz z nasadzeniami i systemami nawadniającymi
– dostawę i montaż elementów małej architektury,
– oświetlenie zewnętrzne terenu,
– zagospodarowanie istniejącego drzewostanu,
– projekt identyfikacji wizualnej,
– przystosowanie terenu dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
– utworzenie lapidarium wraz z projektem wystaw terenowych,
– wykonanie elementów infrastruktury technicznej w tym sieci i przyłączy,
– gospodarka wodami opadowymi,
– wykonanie ciągów pieszych i ciągów pieszo-jezdnych,
– wykonanie balustrad i ogrodzeń.

Natomiast projekt dotyczący podziemi ma objąć:

− oczyszczenie, naprawa i przystosowanie istniejący pomieszczeń podziemi,
– rozbiórka wtórnych elementów ścian i wyposażenia,
– wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
– wykonanie instalacji wewnętrznych do celów użytkowych i wystawienniczych,
– przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
– projekt identyfikacji wizualnej,
– projekt wystaw.

Zadanie ma objąć działki o numerach 2349, 2371, 2350, 2353/2, 2353/1, 2345, 2348. Ta ostatnia wg Portalu Mapowego, udostępnianego przez powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, jest własnością gminną.

W tym miejscu znajdują się pozostałości fortyfikacji po pruskiej twierdzy z XVIII wieku, podziemia pod nieistniejącą już Bramą Mikołajską. Podziemia dzierżawił Stanisław Gabryś, twórca Muzeum Broni i Militariów, a po tym okresie pozostał nawet baner:

Na nasze liczne pytania, dotyczące planowanych prac, rzecznik diecezji ks. Przemysław Pojasek odpowiedział: Dziękuję za zainteresowanie ogłoszeniem zamieszczonym przez Świdnicką Kurię Diecezjalną. Ze względu na szczegółowość Pani pytań oraz środek sezonu urlopowego nie mogę udzielić na nie odpowiedzi w chwili obecnej. Zapewniam, że o sprawach związanych z katedrą będziemy informować wiernych i media, którym zależy, by ta najpiękniejsza świątynia Dolnego Śląska stała się magnesem dla pielgrzymów i turystów.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi m.in. na pytanie, na jakiej podstawie do tego projektu została włączona miejska działka. Udało nam się uzyskać tę informację, zwracając się do Urzędu Miejskiego o umowy, na podstawie których diecezja może dysponować zarówno terenem na powierzchni, jak i podziemiami. Okazuje się, że 13 kwietnia 2022r. diecezja, reprezentowana przez ekonoma ks. Sławomira Augustynowicza, z pominięciem Rady Miejskiej, zawarła umowy bezpośrednio z Miejskim Zarządem Nieruchomości, w imieniu którego podpisał się dyrektor Marek Suwalski.

Jedna umowa dotyczy najmu „lokalu” o powierzchni 590 m2, na który składają się dwa pomieszczenia, na cele kultu religijnego. Miesięczny czynsz ustalono na 1 451,40 zł. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Druga umowa, dotycząca dzierżawy gruntu na powierzchni, obejmuje obszar 0, 4324 ha, a miesięczny czynsz ustalono na 311,19 zł. Miasto zastosowało 50% zniżkę (jak napisano w umowie, zniżka przysługuje w przypadku wydzierżawienia gruntów większych niż 0,25 ha). Diecezja została zobowiązana do przeprowadzenia na własny koszt rozbiórki garażu, znajdującego się na tym terenie.

Czy diecezja złożyła już wniosek do programu? Czy udało się wyłonić wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej? Pytania zostały zadane, do tematu będziemy wracać.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułPrezydent na Twitterze ogłosił datę wyborów parlamentarnych
Następny artykułAktywne i sportowe wakacje w Świebodzicach