Strona główna 0_Slider Zadeptane, rozjechane, zapomniane. Kolejne śródmiejskie podwórze doczeka się przemiany?

Zadeptane, rozjechane, zapomniane. Kolejne śródmiejskie podwórze doczeka się przemiany?

0

Od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych uzależnione będzie przeprowadzenie rewitalizacji kolejnego terenu w centrum Świdnicy. Przemiana podwórza między ulicami Bohaterów Getta, Kazimierza Pułaskiego dotychczas nie była w planach miasta, dlatego w pierwszej kolejności konieczne będzie wykonanie niezbędnej dokumentacji dla takiego zadania.

W ubiegłym roku ruszyły prace związane z rewitalizacją dwóch śródmiejskich podwórek: między ulicami Grodzką a Kotlarską, a także między Grodzką, Franciszkańską a Marii Konopnickiej. W ramach przemiany tych terenów przewidziano budowę parkingów, chodników, wykonanie nasadzeń zieleni, budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów, montaż nowych elementów małej architektury, czyli koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych i trejaży. Na realizację tych prac przeznaczono ponad 10 mln złotych.

Pod koniec czerwca jedna z miejskich radnych postanowiła ustalić, czy świdnicki magistrat przewiduje przeprowadzenie podobnej przemiany na innym śródmiejskim podwórzu. – Czy istnieją plany rewitalizacji podwórka pomiędzy ulicami Bohaterów Getta – Pułaskiego – Teatralną? Jeśli tak, to w jakim terminie? – dopytywała radna Aldona Struzik. Wskazane przez nią podwórko w części należy do Spółdzielni Mieszkaniowej, która zagospodarowała własne tereny zielone i miejsca postojowe. Nieład panuje jednak na części należącej do miasta. Samochody parkują tam na terenie zielonym, a także pod drzewami, gdzie rozstawione zostały również kubły na śmieci. To właśnie ten teren, położony około 100 metrów od świdnickiego Rynku, wymagałby rewitalizacji.

Do zapytania radnej odniosła się prezydent Świdnicy, która stwierdziła, że obecnie nie ma planów zajęcia się wspomnianym obszarem.– Gmina Miasto Świdnica nie jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dotyczącej tego kwartału. Należy zaznaczyć, że inwestycje dotyczące rewitalizacji podwórek ze względu na ich kompleksowy charakter wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego mogą być zrealizowane wyłącznie przy wsparciu środków finansowych zewnętrznych – poinformowała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

W związku z powyższym, niezwłocznie po pojawieniu się stosownych programów i ogłoszeniu naboru przystąpimy do analizy warunków udzielenia Gminie Miasto Świdnica wsparcia finansowego. W sytuacji, gdy będzie możliwe spełnienie w/w wymogów, zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków na finansowanie zadania inwestycyjnego – zaznaczyła prezydent.

/mn/

Poprzedni artykułAwaria ciepłownicza na Osiedlu Młodych
Następny artykułOddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej [FOTO]