Strona główna 0_Slider Po rządowej dotacji, wsparcie miasta dla kościoła św. Józefa w wysokości miliona...

Po rządowej dotacji, wsparcie miasta dla kościoła św. Józefa w wysokości miliona złotych miało trafić na inne zabytki. Nie trafi?

0

Blisko 3,6 mln złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie Świdnicy na dofinansowanie prac przy zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie miasta. Największe wsparcie przyznano na renowację elewacji kościoła św. Józefa. Niedawno na ten sam cel parafia przy ulicy Kotlarskiej otrzymała dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Czy wobec tego miejskie środki pierwotnie planowane na remont świątyni powinny trafić do wspólnot mieszkaniowych zabiegających o wykonanie prac przy zabytkowych kamienicach?

kościół pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21

Zainteresowanie miejskimi dotacjami na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków było w tym roku bardzo duże. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęły aż 132 wnioski na łączną kwotę 32 mln 208 tys. złotych. Ostatecznie wybranych zostało 20 obiektów. – Wyboru zadań i podziału środków przeznaczonych na dotacje w budżecie miasta dokonano kierując się wartością historyczną, naukową lub artystyczną zabytków, złym stanem technicznym i publiczną dostępnością zabytków – tłumaczyła Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydent Świdnicy ds. ochrony i konserwacji zabytków.

Środki przyznano na realizację prac przy kamienicach położonych przy ulicach: Bolesława Chrobrego 10, Długiej 7, Franciszkańskiej 5-5a, Grodzkiej 14, Komunardów 11, Kościelnej 42, Kotlarskiej 7, Kotlarskiej 10, Kotlarskiej 14, Łukowej 1, 1 Maja 15-15A-15B, Pułaskiego 26, Rynku 1-1a-1b, Rynku 2, Rynku 33 i Westerplatte 50, a także przy budynkach przy Kraszowickiej 65, Westerplatte 90 oraz Wrocławskiej 78.

Największą dotację w wysokości 1 mln 40 tys. złotych przyznano parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kościoła przy ulicy Kotlarskiej. – Kościół od lat znajduje się pod opieką Zakonu Paulinów, który kilkakrotnie ubiegał się o wsparcie zewnętrzne. Niestety, wniosek nie został przyjęty w żadnym programie, tymczasem stan pięciu pełnoplastycznych barokowych rzeźb, portalu, gierowanych gzymsów, na fasadzie z roku na rok jest coraz gorszy i w tej chwili zagraża bezpieczeństwu przechodniów – wskazywała Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu. Udzielone przez miasto wsparcie miałoby pokryć 80% kosztów całego zadania.

Zastrzeżenia do takiego podziału środków – już pod koniec maja, podczas głosowania nad uchwałą w sprawie rozdysponowania miejskich dotacji – zgłaszali świdniccy radni z klubu Platformy Obywatelskiej. Wnioskowali oni o równe traktowanie podmiotów starających się o dotację i uśrednienie dofinansowania do wysokości 50% kosztów poszczególnych inwestycji. Według ich wyliczeń, dzięki temu udałoby się uwolnić 653 tys. złotych, które mogłyby wspomóc prace przy innych obiektach zabytkowych. Złożony w tej sprawie wniosek nie zyskał jednak aprobaty większości Rady Miejskiej.

Do tej propozycji powrócono po niedawnym ogłoszeniu wyników ogólnopolskiego naboru o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rządowe dotacje przyznano na wykonanie prac konserwatorskich w świdnickiej katedrze (3 mln 430 tys. zł) oraz dawnym kolegium jezuickim służącym obecnie jako siedziba Świdnickiej Kurii Biskupiej (3 mln 408 tys. zł), przeprowadzenie remontu elewacji kamienicy przy ul. Długiej 45 (ponad 963 tys. zł), a także na renowację barokowej elewacji kościoła pw. św. Józefa (ponad 1 mln 275 tys. zł).

Wobec przyznania parafii pw. św. Józefa rządowego dofinansowania na taki sam cel, co wcześniej przyznane wsparcie z budżetu miasta, radni Platformy Obywatelskiej zaproponowali władzom Świdnicy dokonanie zmian na liście tegorocznych dotacji i uwzględnienie dodatkowych czterech obiektów. – Prosimy o uwzględnienie naszych złożonych propozycji na remont elewacji kamienic: 1) kamienica przy ul. Pułaskiego 17 proponowana kwota dofinansowania to 116 000 zł, 2) kamienica przy ul. Długiej 22-24 proponowana kwota dofinansowania to 82 000 zł, 3) kamienica przy ul. Komunardów 1-1a proponowana kwota dofinansowania to 280 000 zł, 4) kamienica przy ul. Komunardów 9 proponowana kwota dofinansowania to 175 000 zł. Mieszkańcy tych nieruchomości od lat starają się o dofinansowanie, a ich stan jest według naszej oceny najgorszy z ubiegających się o pomoc finansową – stwierdzili radni Magdalena Rumiancew-Wróblewska, Violetta Wiercińska, Krzysztof Grudziński oraz Jan Dzięcielski we wspólnej interpelacji.

Przywołali przy tym słowa prezydent Świdnicy dotyczące możliwości zweryfikowania wykazu udzielonych miejskich dotacji w związku z udzieleniem parafii św. Józefa finansowego wsparcia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. – W związku z taką decyzją rządu miasto będzie mogło przeznaczyć środki pierwotnie planowane na wsparcie parafii, na inne złożone wnioski do dofinansowania z fundusz gminnego. Będą to z pewnością wybrane wspólnoty mieszkaniowe. Oczywiście środków nie wystarczy na usatysfakcjonowanie wszystkich wspólnot. Postaramy się wybrać te, których stan techniczny na dziś jest najbardziej niepokojący, a wartość zabytku na jakim gospodarują właściciele jest najwyższa – stwierdziła prezydent Beata Moskal-Słaniewska w wypowiedzi przytoczonej przez radnych Platformy Obywatelskiej.

Czy propozycja radnych zostanie zaaprobowana? Do złożonego przez nich wniosku władze miasta jeszcze się nie odniosły. Za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Świdnicy poinformowała jednak, że w sprawie renowacji kościoła św. Józefa zorganizowane zostało spotkanie w siedzibie Urzędu Miejskiego. – Z troską pochylamy się nad projektem renowacji głównego fragmentu elewacji kościoła św. Józefa przy ulicy Kotlarskiej. Po przystąpieniu do przygotowania dokumentacji wykonawczej, po dokładnej analizie stanu rzeźb i portalu, a także elewacji wokół wejścia, okazuje się, że zakres prac może być dużo szerszy niż ten, który wynika z programu konserwatorskiego. Nie do końca profesjonalnie wykonane naprawy, często o prowizorycznym charakterze, ujawniają się choćby po wykonaniu szczegółowej dokumentacji fotograficznej robionej z podnośnika. Koszty remontu w związku z tym mogą być wyższe niż zakładano – przekazała Moskal-Słaniewska.

Parafia, którą od roku kieruje proboszcz ojciec Rafał Kwiecień, otrzymała promesę dotyczącą wsparcia remontu z Rządowego Programu, a kilka tygodni wcześniej o dotacji zdecydowali świdniccy radni. Połączenie tych dwóch form pomocy powinno zabezpieczyć planowany zakres remontu – zaznaczyła prezydent.

/mn/

Poprzedni artykułFestiwal dmuchańców na finał wyjazdowych wakacji Gminy Świdnica. Od poniedziałku nowy cykl zajęć dla najmłodszych
Następny artykułMelodyjny house i nastrojowy ambient. Zbliża się kolejny koncert z cyklu „Muzyka Mi Leży”