Strona główna 0_Slider Miejski monitoring sprawdza się w walce z wandalami? Najnowsze dane straży miejskiej

Miejski monitoring sprawdza się w walce z wandalami? Najnowsze dane straży miejskiej

0

Każdego dnia niemal 120 kamer miejskiego monitoringu pomaga pilnować bezpieczeństwa na terenie Świdnicy. Czy dzięki nim i na podstawie nagrań udaje się zatrzymać sprawców przestępstw, w tym osób odpowiedzialnych za akty wandalizmu?

W straży miejskiej obsługa systemu monitoringu zapewniona jest w trybie ciągłym, całodobowo przez wszystkie dni w tygodniu przez cywilnych operatorów monitoringu. Obecnie osoba taka w trakcie zmiany obsługuje 118 kamer – wskazywał przed kilkoma miesiącami komendant Marek Fiłonowicz, przedstawiając raport dotyczący funkcjonowania świdnickiej straży miejskiej w 2022 roku.

Zainstalowany system pozwala nie tylko na bieżącą kontrolę wizualną miejsc, ale daje także możliwość rejestracji i odczytu danych w formie cyfrowych nagrań obrazu. Zapisany, wykorzystywany jest jako materiał dowodowy w prowadzonych czynnościach procesowych. Pomaga również Policji w prowadzeniu śledztw i dochodzeń. W tym zakresie Straż Miejska prowadzi ścisłą współpracę udostępniając podgląd miejsc i zdarzeń w trybie natychmiastowym – podkreślał Fiłonowicz.

Jak wyliczał, w 2022 roku operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 1019 różnego rodzaju zdarzeń, w tym 298 przypadków spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz 4 przestępstw. W związku z ujawnionymi przypadkami naruszeń prawa funkcjonariusze świdnickiej straży udzielili 213 pouczeń, ukarali mandatami karnymi 89 osób, a do sądu skierowali 70 wniosków o ukaranie. Ponadto w 98 przypadkach dla potrzeb prowadzonych przez policję dochodzeń w sprawach dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa zabezpieczono i przekazano zapisów z kamer.

W całym ubiegłym roku świdniccy municypalni podejmowali czynności w związku z 18 przypadkami wykroczeń przeciwko mieniu, czyli aktów wandalizmu. W ilu sytuacjach sprawców udało się ustalić i ukarać dzięki miejskim kamerom, a w ilu pozostali oni nieuchwytni? Dane na ten temat postanowił uzyskać radny Wiesław Żurek, dopytując o efektywność funkcjonowania miejskiego monitoringu w walce ze „szkodliwym społecznie zjawiskiem – niestety chyba narastającym w naszym mieście – wandalizmu”.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 6 lipca 2023 roku na podstawie zapisu monitoringu miejskiego udało się zarejestrować 59 zdarzeń polegających na niszczeniu mienia, a w tym: • zatrzymano i przekazano Policji 5 sprawców zdarzeń; • ujęto 4 sprawców, których rozliczono w postępowaniu mandatowym na miejscu zdarzenia; • ujęto 4 sprawców, przeciwko którym skierowano do sądu
wnioski o ukaranie; • w 6 przypadkach sprawców wykroczeń pouczono; • w 32 sytuacjach ujawnione zdarzenia zostały przekazane zgodnie z kompetencjami do załatwienia przez inne instytucje (Policja, Urząd Miejski). W przedmiotowym okresie Policja zwróciła się do Straży Miejskiej 174 razy z wnioskiem o udostępnienie zapisów z monitoringu w związku z prowadzonymi dochodzeniami, śledztwami i czynnościami wyjaśniającymi – poinformowała w udzielonej odpowiedzi prezydent Świdnicy, przytaczając dane przekazane przez komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy, Marka Fiłonowicza.

Należy zauważyć, że nie wszystkie przypadki aktów wandalizmu w obszarach objętych monitoringiem miejskim udaje się ujawnić bezpośrednio w czasie zdarzenia i ustalić ile ich faktycznie było. W wielu przypadkach osoby, czy też inne podmioty poszkodowane nie zgłaszają wyrządzonych szkód, co powoduje, że nie są podejmowane czynności w celu ujawnienia sprawców. Należy pamiętać, że ściganie sprawców zniszczenia mienia następuje wyłącznie na wniosek osoby, podmiotu poszkodowanego. Do takich aktów wandalizmu i czynów chuligańskich można zaliczyć przede wszystkim dewastacje i zanieczyszczenia infrastruktury miejskiej, malowanie sprejem elewacji (graffiti), uszkodzenia koszy ulicznych, celowe tłuczenie opakowań szklanych po alkoholu, itd. – zaznaczyła prezydent.

Ważnym aspektem, choć niewymiernym, jest działanie prewencyjne systemu monitoringu miejskiego. Analizy przeprowadzone w poprzedniej dekadzie wskazały, że w świdnickim Rynku i ulicach przyległych ilość zdarzeń o negatywnym charakterze spadła o około 60% po zamontowaniu i uruchomieniu systemu – podkreśliła.

/mn/

Poprzedni artykułDwójka ważnych graczy opuszcza świdnickie szeregi
Następny artykułOd soboty drogowe utrudnienia w Żarowie. Rusza remont przejazdu kolejowego