Strona główna Temat dnia Będą kontrolować przydomowe kompostowniki. Można dostać grzywnę i stracić ulgę

Będą kontrolować przydomowe kompostowniki. Można dostać grzywnę i stracić ulgę

0

Do 30 września na terenie Świdnicy prowadzona będzie kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyły wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu z opłaty za wywóz odpadów.

Właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji: 1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub 3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym – utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek – informuje świdnicki magistrat.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejscy urzędnicy przypominają zarazem, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny”.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułKolejne ogrody działkowe z miejskimi dotacjami. Rozdzielono dodatkowe środki
Następny artykułOgródek jordanowski jak po bombardowaniu. Po przebudowie powróci tam fontanna i plac zabaw [FOTO]