Strona główna 0_Slider Bitwa o zabytki. PiS z Lewicą, PO z wnioskiem

Bitwa o zabytki. PiS z Lewicą, PO z wnioskiem

0

Po raz pierwszy w historii przewodnicząca Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej pochwaliła i podziękowała prezydent miasta. Zarówno opozycyjni radni PiS i Wspólnoty Samorządowej, jak i radni wspierający Beatę Moskal-Słaniewską, stanęli murem za bardzo wysoką, przekraczającą milion złotych dotacją na remont elewacji kościoła. Klub Platformy Obywatelskiej wnioskował o równy podział środków, by z dotacji mogło skorzystać więcej zabytkowych obiektów w mieście. Wniosek przepadł z kretesem. Przy okazji przewodniczący dowiedział się od prezydent miasta, do czego potrzebni są radni.

kościół św. Józefa w Świdnicy

Po rocznej przerwie w budżecie Świdnicy znów wygospodarowano środki na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. Kwota jest bardzo wysoka – 3,6 miliona złotych. Złożone zostały 132 wnioski, w tym 129 prawidłowo. Ostatecznie zostało wybranych 20 obiektów. Uchwała o zasadach przyznawania dotacji zawiera bardzo ogólne wskazania, nie ma punktacji ani komisji decydującej o wyborze. Prezydent Świdnicy podkreślała w piątek, że wszystkie 129 wniosków było zasadnych i zasługiwało na dotację, ale wybrano (no właśnie, kto wybrał?) po rozmowach z właścicielami i po rekomendacji pełnomocnika prezydenta ds. zabytków 20 z nich. Szczególne wyróżnienie spotkało 3 obiekty: kościół św. Józefa przy ul. Kotlarskiej, kamienicę przy Długiej 7 – dla których przewidywane dofinansowanie miało wynieść 80% i kamienica przy Łukowej 1 – z dofinansowaniem w wysokości 60%. Pozostałym podpisana pod projektem uchwały prezydent proponowała 50% kosztów remontu. Tłumacząc 80% dotację Beata Moskal-Słaniewska tłumaczyła: „Te wyższe stosujemy, gdy zakres prac i koszt prac jest w jakiś sposób odbiegający od przeciętnej, czyli nakłady muszą być bardzo duże, potencjał właściciela jest ograniczony. Takie dotacje były udzielane w ubiegłych latach.”

80% dofinansowania w wysokości 600 tysięcy ma otrzymać wspólnota mieszkaniowa na budynek przy ul. Kotlarskiej, sąsiadujący z rewitalizowanym za blisko 5 milionów złotych podwórkiem. – Dość skromna, jeśli chodzi o potencjał finansowy wspólnota (…), kamienica jest w bardzo złym stanie, a chcielibyśmy, by w tym zrewitalizowanym podwórzu, dokonać rewitalizacji pełnej, łącznie z ulicą Kotlarską 14 i 10. (…) – mówiła prezydent miasta (całość wypowiedzi dostępna w zapisie sesji RM na stronie UM w Świdnicy).

Uwagę zwraca przede wszystkim najwyższa kwota dotacji, stanowiąca blisko 1/3 całej puli środków. Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Józefa na remont elewacji kościoła miała dostać 1 040 000 zł. Kościół jest w zarządzie zakonu paulinów. Jak stwierdziła Beata Moskal-Słaniewska, remont elewacji kościoła jest dopełnieniem zmiany wizerunku całej ulicy Kotlarskiej. – Remont elewacji z restauracją zabytkowych rzeźb to koszt ponad 1,3 miliona złotych. Jesteśmy po kilku rozmowach z proboszczem, akurat prezydent Werecki te rozmowy prowadził. Możliwości finansowe zakonu paulinów to jest 300 tysięcy również z opcją skredytowania się (…). Uważamy, że tak piękna i cenna elewacja, tworząca wizerunek kolejnej świdnickiej ulicy jest jak najbardziej zasadna, jeśli chodzi o poddanie jej restauracji – przekonywała prezydent miasta.

Zastrzeżenia do takiego podziału środków wniósł Klub Platformy Obywatelskiej. Gdy zaczął je zgłaszać przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Dzięcielski, spotkał się z oporem prezydent. Na jego pytanie, do czego służy Rada Miejska, skoro nie może zgłaszać swoich uwag, usłyszał od Beaty Moskal-Słaniewskiej odpowiedź – „Rada służy do tego, że przyjmować lub odrzucać uchwały zgłaszane przez prezydenta”.

Radni PO poinformowali, że obejrzeli niemal wszystkie zgłoszone do dotacji obiekty oraz przeanalizowali sytuację. Radna Wioletta Wiercińska prosiła o wyjaśnienie, dlaczego na liście miejskich dotacji jest kościół. św. Józefa, skoro miasto ten sam obiekt rekomendowało do rządowego programu wsparcia lokalnych zabytków. Dodała, że obiekty sakralne stanowią większość dotowanych przez rząd obiektów zabytkowych i można się spodziewać, iż świdnicki kościół otrzyma wsparcie. Prezydent obcesowo odparła: „Nie wiem, skąd pani wie, że otrzyma dotację, my tego nie wiemy.” i zaznaczyła, że gdyby tak się stało, zawsze miejska dotacja dla kościoła św. Józefa może wrócić do miasta i zostać rozdysponowana pomiędzy inne zabytki.

Radni PO podkreślali, że nie negują potrzeby wsparcia żadnego zabytku z listy, stworzonej przez prezydent miasta. Zaznaczyli to w formalnym wniosku do uchwały wskazując, że powinna zostać zachowana zasada równego podziału dotacji – do wysokości 50% kosztów inwestycji. To uwolniłoby 653 tysiące zł. Zaproponowali, by te środki przyznać kamienicom: ul. Pułaskiego 17 – 116 000 zł, ul. Długa 22-24 – 82 000 zł, ul. Komunardów 1-1a – 280 000 zł i ul. Komunardów 9 – 175 000 zł.

Radni z klubów Prawa i Sprawiedliwości, Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej i Lewicy ruszyli na odsiecz dotacji dla kościoła. Przewodnicząca klubu PiS Luiza Nowaczyńska pochwaliła i podziękowała prezydent Świdnicy, podkreślając, że zakon paulinów włożył bardzo dużo środków w remont wnętrz, wymianę ogrzewania, ławek. Radna Zofia Skowrońska-Wiśniewska proponowała, by spojrzeć na kościół jak na zabytek, o który należy zadbać. Do tych głosów dołączył się wiceprzewodniczący RM z lewicy, Rafał Fasuga. Ostatecznie za wnioskiem PO zagłosowało 5 osób, 13 było przeciw, jedna się wstrzymała.

Cała uchwała została przyjęta 15 głosami przy 4 sprzeciwu. Dotację otrzymają:

 

Lp* Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Dotowany zabytek (nazwa, lokalizacja, nr rejestru zabytków lub poz. w gminnej ewidencji zabytków ) Zakres dotowanych prac lub robót Kwota udzielonej dotacji [ zł ]
1. 2. 3. 4. 5.
1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesława Chrobrego 10 w Świdnicy Kamienica przy ul. Bolesława Chrobrego 10 poz. GEZ – 275 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 98 000,00
2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 7 w Świdnicy Kamienica przy ul. Długiej 7 poz. GEZ – 282 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 90 000,00
3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Franciszkańskiej 5-5a w Świdnicy Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 5-5a poz. GEZ – 324 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 130 000,00
4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej 14 w Świdnicy Kamienica przy ul. Grodzkiej 14 nr rej. A/4784/151 21.03.1950 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – przy ścianach i sklepieniach – po pożarze klatki schodowej 200 000,00
1/4
5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 11 w Świdnicy Kamienica przy ul. Komunardów 11 poz. GEZ – 400 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 130 000,00
6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościelnej 42 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kościelnej 42 poz. GEZ – 427 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 125 000,00
7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 7 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 7 nr rej. – A/4818/1698 12.05.1966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 120 000,00
8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 10 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 10 poz. GEZ – 435 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych i elewacji bocznej 160 000,00
9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 14 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kotlarskiej 14 poz. GEZ – 439 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej, bocznej i tylnej 600 000,00
10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Świdnicy Kościół pw. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej 21 nr rej. A/1913/785/Wł 25.05.1981 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 1 040 000,00
11. Właściciel budynku przy ul. Kraszowickiej 65 w Świdnicy Budynek mieszkalny przy ul. Kraszowickiej 65 poz. GEZ – 458 Roboty budowlane przy dachu 93 000,00
2/4
12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łukowej 1 w Świdnicy Kamienica przy ul. Łukowej1 nr rej. A/4925/1592/Wł 27.11.1997 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 70 000,00
13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.1-Maja 15-15A-15B w Świdnicy Kamienica przy ul. 1-Maja 15-15A- 15B poz. GEZ – 518 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 200 000,00
14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 w Świdnicy Kamienica przy ul. Kazimierza Pułaskiego 26 poz. GEZ – 636 Prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane przy elewacji frontowej 45 000,00
15. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 1-1a-1b w Świdnicy Kamienica przy Rynku 1-1a-1b nr rej. A/4815/1705 12.05.11966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych 208 000,00
16. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 2 w Świdnicy Kamienica przy Rynku 2 nr rej. A/4851/1268 14.04.1989 Roboty budowlane – wzmocnienie konstrukcji ściany tylnej i prace restauratorskie 45 000,00
17. Wspólnota Mieszkaniowa przy Rynku 33 w Świdnicy Kamienica przy Rynku 33 nr rej. A/4810/1710 12.05.1966 r. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 50 000,00
18. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 50 w Świdnicy Kamienica przy ul. Westerplatte 50 poz. GEZ – 828 Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej 60 000,00
3/4
19. Współwłaściciele willi ul. Westerplatte 90 w Świdnicy Willa przy ul. Westerplatte 90 poz. GEZ – 837 Prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu 90 000,00
20. Właściciel budynku przy ul. Wrocławskiej78 w Świdnicy Dom młynarza w zespole młyna Styriusa przy ul. Wrocławskiej78 poz. GEZ – 873 Prace zabezpieczające 25 000,00
Razem: 3 579 000,00

 

/asz/

Poprzedni artykułMartyna Janaszek z kolejnymi medalami mistrzostw świata!
Następny artykułZaśpiewali Lubrano i After Party, dzisiaj Banda i Wanda. Żarów świętuje! [FOTO]