Strona główna 0_Slider Padł wniosek o usunięcie pomnika Jana Pawła II. Radni przeciwni wniesionej petycji

Padł wniosek o usunięcie pomnika Jana Pawła II. Radni przeciwni wniesionej petycji

0

Nie będzie zmiany nazwy placu Jana Pawła II w Świebodzicach ani usunięcia z przestrzeni publicznej pomnika przedstawiającego papieża. Taką decyzję podjęli świebodziccy radni, opowiadając się za odrzuceniem wniesionej przed miesiącem petycji w tej sprawie. – Sprawa Jana Pawła II nadal jest nierozstrzygnięta, więc jest za wcześnie na obalanie pomników oraz zmienianie nazw placów i ulic – tłumaczono.

10 marca działacze partii Zieloni skierowali do Rady Miejskiej w Świebodzicach petycję, w której wniesiono o zmianę nazwy placu obecnie noszącego nazwę placu Jana Pawła II, a także o usunięcie z przestrzeni publicznej znajdującego się w Świebodzicach pomnika przedstawiającego wizerunek papieża Jana Pawła II. – W świetle ujawnienia przez stację TVN w reportażu „Franciszkańska 3” dowodów na ukrywanie przez Karola Wojtyłę aktów pedofilii wewnątrz Kościoła Katolickiego nie jesteśmy w stanie pozostać w milczeniu – tłumaczyli autorzy petycji.

Zaznaczyli przy tym, że nie negują roli, jaką papież Jana Paweł II odegrał w najnowszej historii Polski, jednak uznają jednocześnie, że jego zasługi „są często wyolbrzymione”. – Dostrzegamy również negatywne działania Papieża w trakcie jego pontyfikatu, m.in. postawę wobec antykoncepcji w kontekście epidemii HIV w Afryce, obojętność na dyskryminacją osób nieheteronormatywnych, czy umniejszanie roli kobiet w społeczeństwie. Według nas nieakceptowalnym jest prezentowanie w przestrzeni publicznej osoby, której działania przełożyły się na szkodę tak wielu niewinnych osób. Nie przeczymy jednocześnie faktowi, że postać Jana Pawła II jest ważna dla osób wyznania katolickiego. Jednakże uważamy, iż jest to niewystarczający powód, aby wizerunek Papieża umieszczać w przestrzeni publicznej nieprzeznaczonej do kultu religijnego. Dla Karola Wojtyły, jako świętego Kościoła Katolickiego, jest miejsce w Kościele, ale według nas nie w przestrzeni publicznej naszego miasta – wyjaśniali wnioskodawcy.

Uważamy, iż noszenie przez plac, który znajduje się w ścisłym centrum miasta, imienia Jana Pawła II jest dalece nie na miejscu. Szczególnie gdy miasto Świebodzice posiada w swojej historii osoby godne zajęcia miejsca obecnego patrona, m.in. Gustava Beckera – twórcę świebodzickiego przemysłu zegarmistrzowskiego albo Emila Krebsa – renomowanego poliglotę pochodzącego ze Świebodzic. Z uwagi na trwającą wojnę za naszą wschodnią granicą oraz napływ dużej liczby uchodźców do naszego miasta i regionu, uważamy za odpowiednie, aby plac przyjął imię Bohaterów Wolnej Ukrainy. Analogicznie jesteśmy zdania, iż przestrzeń obecnego Placu Jana Pawła II mogłaby zostać lepiej zagospodarowana bez wizerunku Papieża. Plac, zamiast przedstawiać kontrowersyjną postać związaną z Kościołem Katolickim, mógłby stanowić zieloną przestrzeń spotkań dla mieszkanek i mieszkańców miasta – tłumaczyli.

Petycja „Zielonych” została skierowana do komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. Wchodzący w jej skład radni jednogłośnie odrzucili petycję i uznali ją za niesłuszną. – Członkowie wskazali, że sprawa Jana Pawła II nadal jest nierozstrzygnięta, więc jest za wcześnie na obalanie pomników oraz zmienianie nazw placów i ulic. Dodali, że jest to autorytet i człowiek zasłużony – poinformowała Halina Mądra, przewodnicząca Rady Miejskiej. Jako „zbyt pochopną” zgłoszoną propozycję oceniał również burmistrz Świebodzic. – Papież był dla mnie zawsze wyjątkowym Polakiem i ja tego zdania nie zmienię. Moim zdaniem w kwestii nazwy placu i pomnika powinno zostać tak, jak jest – podkreślał Paweł Ozga.

Ostateczną decyzję w sprawie odrzucenia petycji podjęła Rada Miejska w Świebodzicach, która podczas ostatniego posiedzenia jednogłośnie uznała, że „petycja nie zasługuje na uwzględnienie”.

/mn/

Poprzedni artykułMali aktorzy na wielkiej scenie. Przed nami świdnicki Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych [PROGRAM]
Następny artykułDwukrotny mistrz Polski wystartuje w 51. Rajdzie Świdnickim. Zabraknie ubiegłorocznego triumfatora