Strona główna 0_Slider Mieszkańcy skarżyli się na cięcia w rozkładzie jazdy. Czy jest szansa na przywrócenie...

Mieszkańcy skarżyli się na cięcia w rozkładzie jazdy. Czy jest szansa na przywrócenie zlikwidowanych połączeń?

0

Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie wynikają z każdej zmiany polegającej na redukcji kursów. Niestety działania takie zostały wymuszone poprzez niestabilną sytuacją finansową, niezależną od decyzji na szczeblu samorządowym – tłumaczy prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska odpowiadając na interwencje i zażalenia dotyczące niedawnych cięć w rozkładzie jazdy świdnickiej komunikacji miejskiej. Jak dodaje, zgłaszane przez mieszkańców uwagi będą analizowane, jednak na razie miasto nie wycofa się z wprowadzonych zmian.

Przypomnijmy, 13 lutego wszedł w życie nowy rozkład jazdy świdnickich autobusów. Wśród najważniejszych zmian przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wyliczali: redukcję kursów linii nr 9 w dni powszednie szkolne z zachowaniem godzin obsługi według rozkładu wakacyjno-feryjnego, likwidację kursów linii nr 9 w soboty, redukcję połączeń linii nr 12 do os. Zawiszów, redukcję połączeń linii 50 i 52 z zachowaniem „modułowości rozkładu jazdy wakacyjno-feryjnego”, a także wprowadzenie korekt godzin odjazdów dla poszczególnych linii komunikacyjnych.

Wprowadzone zmiany spotkały się z krytyką ze strony części pasażerów, którzy wskazywali, że cięcia „niekorzystnie wpłynęły na skomunikowanie pomiędzy różnymi częściami miasta”. Uwagi oraz sugestie zgłaszane przez mieszkańców trafiły do władz miasta między innymi za pośrednictwem radnych. Z wnioskiem o przywrócenie dotychczasowych kursów lub zweryfikowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdu do szkół i pracy wystąpili radni Platformy Obywatelskiej, w sprawie zlikwidowanych połączeń na liniach 50 i 52 interweniowała radna Luiza Nowaczyńska, natomiast zażalenie na wprowadzone redukcje kursów złożyło Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Wskazywano zarazem przykłady konkretnych połączeń, których likwidacja okazała się uciążliwa dla pasażerów.

Już na początku marca do złożonych wniosków pokrótce odniosła się prezydent Świdnicy. Jak wówczas tłumaczyła, zmiany w rozkładzie zostały wprowadzone w celu „optymalizacji kosztów” w następstwie „orżnięcia na paliwie” przez Orlen. – To były zwiększone, nieplanowane koszty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które trzeba było uwzględnić w działalności spółki, a które wynikały z nieuzasadnionego – w naszej opinii – wzrostu cen paliw, na bazie których funkcjonuje MPK. 1,2 mln złotych, które już zapłaciliśmy, niestety powoduje, że musimy bardzo bacznie przyglądać się kursom. One oczywiście są badane pod kątem napełnienia autobusów i potoków pasażerskich – wskazywała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Bardziej obszerne wyjaśnienia znalazły się w udzielonych ostatnio odpowiedziach na wnioski radnych. – Wprowadzone zmiany zostały podyktowane oszczędnościami wynikającymi z niestabilnej sytuacji finansowej, niezależnej od decyzji na szczeblu samorządowym. Obecny model rozkładu jazdy został wdrożony na podstawie przeprowadzonych analiz i symulacji, umożliwiających określenie, jakie modyfikacje będą miały jak najmniejszy negatywny skutek dla pasażerów. Wprowadzone zmiany polegają na zastosowaniu w wybranych wariantach dla niektórych linii charakterystyki rozkładu jazdy dla dni powszednich wakacyjno-feryjnych, z uwzględnieniem przewozów pracowniczych i szkolnych. Przytoczone przykłady kursów, które zostały przekazane Państwu [przez mieszkańców], można określić jako odczucia subiektywne pewnej grupy pasażerów przyzwyczajonych do danych kursów wybraną linią komunikacyjną. Pragniemy zauważyć, że wyeliminowane kursy nie zostały pozbawione alternatywnych rozwiązań – wyjaśnia teraz prezydent Świdnicy.

Przywrócenie zlikwidowanych połączeń na chwilę obecną nie jest możliwe, aczkolwiek w dalszym ciągu analizujemy napływające do organizatora transportu publicznego uwagi pasażerów i w miarę możliwości korekty usprawniające komunikację miejską będą w najbliższym czasie wprowadzane. Podjęte zostały także działania, które docelowo będą miały wpływ na poprawę komunikacji miejskiej w Świdnicy – zaznacza Moskal-Słaniewska. Dodaje przy tym, że trwają prace nad „nowym modelem sieci komunikacyjnej dla transportu publicznego w Świdnicy, który zostanie wdrożony w niedalekiej przyszłości”, a uwagi zgłaszane przez mieszkańców zostaną przeanalizowane i będą uwzględnione w trakcie prac nad budową nowego rozkładu jazdy.

Jakie alternatywy dla zlikwidowanych kursów są obecnie proponowane pasażerom? Jak uzasadniane są poszczególne cięcia? Oto wyjaśnienia świdnickiego magistratu:

  • Zlikwidowana linia nr 9 z godz. 7:25, odjeżdżająca z przystanku przy ul. E. Plater posiada alternatywne połączenie z obiektami takimi jak: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych, Szkoła Podstawowa nr 8 czy Szpital „Latawiec” w postaci linii nr 50 odjeżdżającej z przystanku przy ul. H. Pobożnego o godz. 7:22. Połączenie to pozwala na bezkolizyjny dojazd oraz osiągnięcie celu wcześniej niż linią nr 9, umożliwiając tym samym dotarcie do szkół bez opóźnień. Dodatkowo dystans jaki pokonuje linia nr 9, aby obsłużyć te same miejsca co linia nr 50, jest o 640m dłuższy. Dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół zlokalizowanych w centrum miasta dedykowane są przejazdy linii nr 6 z godz. 7:30 lub linii 52 z godz. 7:22 (odjazd z przystanku przy ul. E. Plater).
  • Likwidacja kursu linii nr 7 z godz. 7:29 z przystanku przy ul. K. Wielkiego, podyktowana była nierentownością tego przejazdu, polegającą na konieczności zastosowania specjalnego przejazdu technicznego w celu podstawienia autobusu na przystanek początkowy oraz wykonywania dużej części kursu (od Pl. Wolności do ul. E. Plater) z marginalnym stopniem napełnienia pasażerskiego. Pasażerowie korzystający z tego połączenia posiadają ewentualność skorzystania z linii obsługującej teren usytuowania szkół (Zespół Szkół Ekonomicznych, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 105, Szkoła Podstawowa nr 6, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych), którą stanowi linia 52 z przystanku przy ul. W. Łukasińskiego/Cmentarz o godz. 7:24.
  • [Odnośnie ograniczenia liczby wykonywanych kursów na liniach 50 i 52 na Kraszowicach]:
    • Likwidacja kursów w liczbie 7 przejazdów została wprowadzona po wnikliwym rozeznaniu sytuacji, polegającym na analizie badań napełnienia pasażerskiego oraz zapotrzebowania przewozowego na całej trasie przebiegu linii. Wytypowane zostały kursy, które w danych przedziałach czasowych były zbliżone z innymi liniami obsługującymi obszary w zasięgu linii 50 i 52.
    • We wprowadzonym 13 lutego 2023 roku rozkładzie jazdy, kursy linii 50 i 52 zostały tak uporządkowane aby, zapewnić dojazd do centrum miasta, osiedla Zarzecze oraz innych ważnych punktów w mieście, w godzinach największego zapotrzebowania. Redukcja kursów spowodowała w wybranych porach dnia wydłużenie czasu oczekiwania z 30 min do 1 godziny, podobnie jak ma to miejsce w wariancie rozkładu jazdy dla dni powszednich wakacyjno-feryjnych. Nie została naruszona struktura ram dotyczących przewozów pracowniczych oraz szkolnych
    • W odniesieniu do likwidacji kursów wieczornych, zostały zredukowane 2 przejazdy po godzinie 20:00, które nie stanowiły w żadnym stopniu kursów pracowniczych, a ich napełnienie było na poziomie marginalnym. Zwracamy również uwagę, że w dotychczasowych rozkładach jazdy, ostatnie kursy linii 50 i 52 nie występowały po godz. 21:00

O zapowiadanych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej będziemy informować.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułJuż w piątek koncert z okazji 338. urodzin Bacha
Następny artykułPrezent dla gadżeciarza