Strona główna 0_Slider Za dwa tygodnie rozpoczną się zapisy do świdnickich przedszkoli oraz podstawówek. Jak...

Za dwa tygodnie rozpoczną się zapisy do świdnickich przedszkoli oraz podstawówek. Jak złożyć wniosek? Jakie są kryteria przyjęć?

0

27 lutego rozpocznie się rekrutacja do świdnickich przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Do wszystkich jednostek rekrutacja odbędzie się w systemie elektronicznym. Wnioski będzie można wypełnić korzystając z dedykowanych stron internetowych: nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/zerowych, nabór do klas pierwszych. Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru.

We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:

 • dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
 • dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
 • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

 • dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;
 • rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;
 • zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
 • dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.

Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Ponadto poza kryteriami ustawowymi obowiązują kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
 • na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 16 marca. Do 22 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 23 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placówek.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykuł5 cech dobrego sklepu podologicznego
Następny artykułZa odnowienie budynków dostali w sumie 220 tysięcy złotych