Strona główna 0_Slider Gdzie po podstawówce? Szkoły średnie kuszą ofertami. Które były najpopularniejsze przed rokiem?

Gdzie po podstawówce? Szkoły średnie kuszą ofertami. Które były najpopularniejsze przed rokiem?

0

Chociaż nabór do szkół średnich na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się dopiero w połowie maja, znana jest już oferta kształcenia przygotowana przez szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat świdnicki. Jakie były preferencje absolwentów podstawówek w ubiegłym roku? Które szkoły wybierali najchętniej? Jakie profile w liceach ogólnokształcących oraz zawody w technikach cieszyły się największą popularnością?

W powiecie świdnickim na absolwentów podstawówek czekać będzie 1932 miejsc w dwunastu szkołach ponadpodstawowych podległych powiatowi. – Od 1 września 2023 roku chcemy otworzyć aż 61 oddziałów, w tym 24 oddziały w liceach ogólnokształcących, 27 oddziałów w technikach i 10 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia – wylicza Piotr Dębek, rzecznik Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Na absolwentów szkół podstawowych czekają ciekawe profile w liceach ogólnokształcących, przygotowujące ich do studiowania na kierunkach politechnicznych, medycznych, ekonomicznych, językowych i społecznych. Zaletą techników jest natomiast możliwość przystąpienia po ich ukończeniu do egzaminu maturalnego oraz zdobycia dyplomu zawodowego w ciekawych zawodach, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest niezmiennie bardzo wysokie. Zachęcamy również do wybierania branżowych szkół I stopnia. Fachowcy na rynku pracy byli i będą zawsze bardzo potrzebni – wskazuje Dębek.

W ofercie ogólniaków znalazły się klasy o profilu m.in. lingwistycznym, artystycznym, biologiczno-chemicznym, mundurowym lub menadżersko-językowym. Ósmoklasiści będą mogli też postawić na naukę zawodów takich jak m.in. technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik ekonomista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa, czy też technik elektronik

Rekrutacja do szkół średnich rozpocznie się 15 maja. Wnioski o przyjęcie uczniowie będą mogli składać do 19 czerwca. Od 23 czerwca do 10 lipca kandydaci będą musieli dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 18 lipca. Egzamin ósmoklasisty – obejmujący testy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego – odbędzie się w dniach 23-25 maja.

Kierunki kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki na rok szkolny 2023/2024
Typ szkoły Plan 2023/2024
Liczba oddziałów Liczba uczniów
Zespół Szkół Nr 1 w Świdnicy ul. Budowlana 7-9, 58-100 Świdnica
Pięcioletnie technikum
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32
Technik usług fryzjerskich 1 32
Technik logistyk 2 64
Czteroletnie liceum ogólnokształcące (oddział integracyjny)
Klasa: ogólna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia) 1 20
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 3 96
Razem 8 244
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy ul. Równa 18, 58-100 Świdnica
Pięcioletnie technikum    
Technik hotelarstwa 1 32
Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 32
Technik organizacji turystyki 1 32
Technik organizacji turystyki 0,5 16
Technik żywienia i usług gastronomicznych 0,5 16
Razem 4 128
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 35-37, 58-100 Świdnica
Pięcioletnie technikum    
Technik budownictwa 1 32
Technik elektryk 1 32
Technik elektronik 0,5 16
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0,5 16
Technik informatyk 1 32
Technik programista 1 32
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 32
Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 32
  7 224
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica
Pięcioletnie technikum
Technik ekonomista 2 64
Technik reklamy 1 32
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0,5 16
Technik fotografii i multimediów 0,5 16
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia) 1 24
Razem 5 152
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica
Pięcioletnie technikum
Technik mechanik 1,5 48
Technik spedytor 1,5 48
Technik pojazdów samochodowych 1 32
Technik mechatronik 1 32
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Operator obrabiarek skrawających 1 32
Mechanik pojazdów samochodowych 1 32
Razem 7 224
Zespół Szkół w Strzegomiu ul. Krótka 6, 58-150 Strzegom
Pięcioletnie technikum
Technik informatyk 1 32
Technik handlowiec 1 32
Technik ekonomista 0,5 16
Technik górnictwa odkrywkowego 0,5 16
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
wielozawodowa 2 64
Razem 5 160
Zespół Szkół w Żarowie ul. Zamkowa 10, 58-130 Żarów
Pięcioletnie technikum    
Technik transportu kolejowego 1 32
Technik eksploatacji portów i terminali 1 32
Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia    
wielozawodowa 1 32
Razem 3 96
I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Pionierów 30, 58-100 Świdnica
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka) 1 32
Klasa: matematyczno-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski) 1 32
Klasa: politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/ język angielski) 1 32
Klasa: humanistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 32
Klasa: językowo-matematyczna (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka) 1 32
Razem 5 160
II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Równa 11, 58-100 Świdnica
Czteroletnie liceum ogólnokształcące    
Klasa: matematyczno-fizyczna (politechniczna) (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski) 1 32
Klasa: biologiczno-chemiczna (medyczna) (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia oraz dodatkowo: matematyka w naukach przyrodniczych i stereochemia, zajęcia laboratoryjne) 1 32
Klasa: biologiczna z elementami nauk medycznych (przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski oraz dodatkowo: pomoc przedmedyczna, elementy fizjoterapii) 1 32
Klasa: językowo- matematyczna (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka oraz dodatkowo język niemiecki w komunikacji) 1 32
Klasa: lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia oraz dodatkowo język niemiecki w komunikacji 1 32
Razem 5 160
III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ul. Kościelna 32, 58-100 Świdnica
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 32
Klasa: artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową (przedmioty rozszerzone: język polski, historia sztuki, język angielski) 1 32
Klasa: przyrodnicza z edukacją prozdrowotną (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski) 1 32
Klasa: menedżersko-językowa (przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia) 1 32
Klasa: psychologiczno-społeczna (przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy: j. angielski i/lub j. niemiecki w zależności od wyboru kandydatów) 1 32
Razem 5 160
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 58-160 Świebodzice
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: humanistyczno-medialna (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język obcy – język angielski lub język niemiecki ) 1 32
Klasa: matematyczno-lingwistyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, język obcy – język angielski lub język niemiecki ) 1 32
Klasa: biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język obcy – język angielski lub język niemiecki) 1 32
Razem 3 96
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu ul. Kościuszki 31, 58-150 Strzegom
Czteroletnie liceum ogólnokształcące
Klasa: społeczno-medialna (humanistyczna)(przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski) 1 32
Klasa: klasa mundurowa (przedmioty rozszerzone: język polski, geografia, język angielski) 1 32
Klasa: biologiczno-turystyczna (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski) 1 32
Klasa: matematyczno-fizyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski) 1 32
Razem 4 128
Razem w powiecie
61 1932

Jakich wyborów dokonali ubiegłoroczni absolwenci podstawówek?

Podczas naboru do szkół średnich na rok 2022/2023 placówki prowadzone przez powiat świdnicki wybrało z pierwszej preferencji 1733 absolwentów szkół podstawowych. Niespełna 270 osób zdecydowało się na szkoły prowadzone przez inne organy prowadzące.

Największą popularnością cieszyły się:

  1. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Świdnicy – o jedno miejsce ubiegało się 1,73 kandydata,
  2. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie – 1,58 kandydata/miejsce,
  3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia – 1,46 kandydata/miejsce,
  4. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy – wskaźnik popularności 1,41 kandydata/miejsce,
  5. Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy – 1,15 kandydata/miejsce,
  6. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach – 1,10 kandydata/miejsce.

Jakie profile w liceach ogólnokształcących oraz zawody w technikach cieszyły się największą popularnością? Wśród ogólniaków hitem okazała się klasa artystyczna z historią sztuki i grafiką komputerową w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, gdzie o jedno miejsce walczyło 2,73 kandydata. Na kolejnych miejscach uplasowały się: klasa biologiczno-chemiczna z zajęciami laboratoryjnymi w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (2,20 kandydata/miejsce) oraz klasa politechniczna w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy (2,03 kandydata/miejsce).

Natomiast wśród techników przewodziła klasa w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy kształcąca w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 3,00 kandydatów. Był to równocześnie najwyższy wynik wśród wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie. Na kolejnych miejscach znalazły się klasy: technik fotografii i multimediów (2,60 kandydata/miejsce) również w Zespole Szkól Ekonomicznych w Świdnicy, a także technik programista (1,40 kandydata/miejsce) i technik elektronik (1,40 kandydata/miejsce) w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułGiełda edukacyjna w Lutomi Dolnej po raz XVIII
Następny artykułOd warsztatów po zabawę na ściance wspinaczkowej. Ferie z gminą Świdnica