Strona główna 0_Slider Fontanna powróci do ogródka jordanowskiego. Co jeszcze planuje miasto?

Fontanna powróci do ogródka jordanowskiego. Co jeszcze planuje miasto? [FOTO]

0

Odbudowa placu zabaw dla dzieci oraz fontanny, montaż nowych ławek, oświetlenia oraz monitoringu, nowe nasadzenia zieleni, a także wykonanie muralu na ścianie sąsiedniego budynku – tak ma się zmienić tzw. ogródek jordanowski położony między ulicami Marii Konopnickiej a 1 Maja. W ramach planowanej przez miasto rewitalizacji przebudowane zostanie również podwórze między ulicami Przechodnią a Teatralną. Właśnie ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

Na terenie ograniczonym ulicami 1 Maja, Mennicką i Marii Konopnickiej dawniej istniał ogród należący do popularnego fotografa świdnickiego Paula Sachera. W 1952 roku urządzono tam miejsce zabaw i wypoczynku, które nazwane zostało ogródkiem jordanowskim, chociaż miało niewiele wspólnego z ideą doktora Henryka Jordana, który pierwszy ogród założył w Krakowie pod koniec XIX wieku. Ogrody jordanowskie były bowiem nie tylko placami zabaw, ale też terenem do rozwoju fizycznego i społecznego dzieci z miast. Mimo tego świdnicki ogródek przyciągał całe rodziny. Znajdowała się tam sadzawka z fontanną i zagroda z sarnami, byli też stróże pilnujący porządku.

Ulica 1 Maja – ok. 1965 r. Plac zabaw popularnie nazywany „Ogródkiem Jordanowskim” pomiędzy ulicami 1 Maja i Marii Konopnickiej (fot. Władysław Orłowski, kolekcja Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, zasoby portalu Świdnica-Moje Miasto – Świdnickiego Archiwum Cyfrowego)

Przyciągający niegdyś zielenią i atrakcjami ogródek od lat owiany jest złą sławą. Zdegradowany obszar ze zniszczony ogrodzeniem i pozostałościami fontanny przyciąga miłośników trunków. Nie dziwi więc, że w ostatnich latach często poruszano kwestię odrestaurowania tego zielonego zakątka świdnickiego śródmieścia. O przywrócenie ogródka do stanu umożliwiającego mieszkańcom korzystanie z niego w celach rekreacyjnych kilkukrotnie apelowała radna Aldona Struzik, zwracając uwagę, że obecnie „niezagospodarowane miejsce w samym centrum miasta odstrasza swoim stanem, a powinno stanowić miejsce odpoczynku”. Możliwość przeprowadzenia rewitalizacji miasto uzależniało od pozyskania środków zewnętrznych, przy czym niezależnie od tego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgodę nadzoru budowlanego na przebudowę skweru.

Przemiana tzw. ogródka jordanowskiego ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Właśnie ogłoszone zostało zamówienie na wykonanie rewitalizacji. – Zakres przewidzianych do realizacji prac obejmuje wykonanie: alejek, nasadzeń zieleni niskiej, okrywowej i wysokiej, a także oświetlenia terenu lampami parkowymi, monitoringu, montażu ławek i koszy, poidła, stojaków rowerowych oraz fontanny. Powstanie nowy plac zabaw wraz ze strefą rodziców osłoniętą pergolą. Cały teren będzie ogrodzony. Nowością na placu zabaw będą krzywe lustra – wylicza Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Odbudowywana fontanna o wymiarach 4x8m ma mieć formę prostej niecki z systemem dysz wodnych i podświetleniem lampami LED. Z kolei planowany plac zabaw będzie wyposażony w piramidę linową, potrójną huśtawkę oraz trzy sztuki krzywych luster. Oprócz siedzisk w strefie dla rodziców, na zielonym terenie pojawi się również 20 ławek. Planowany jest też montaż 20 koszy na śmieci, dwóch obrotowych kamer monitoringu, a także 12 latarń. – Ponadto rozebrane zostaną budynki usługowe i gospodarcze, które nie są użytkowane, a ich stan techniczny jest katastrofalny. Na ścianie budynku, znajdującego się przy rewitalizowanym terenie, pojawi się mural – dodaje Dzwonkowska. Jak precyzują projektanci, ponieważ „w obiektach przeznaczonych do rozbiórki w XIX wieku funkcjonowała fabryka organów Christiana Schlaga, zaplanowano na ścianie budynku wykonanie muralu upamiętniającego ten fakt”.

Obecny stan ogródka między ulicami Marii Konopnickiej, 1 Maja i Mennicką:

Miejska inwestycja nie ograniczy się do rewitalizacji ogródka. W ramach tego samego zadania remontu ma się doczekać podwórze położone między ulicami Przechodnią, Bohaterów Getta, Teatralną i Mennicką. – Prace na podwórku obejmą m.in. rozbiórkę niezamieszkałych i nieużytkowanych budynków, rozbiórkę muru wraz z ogrodzeniem, budowę chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych, jezdni z kostki granitowej wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych (trawy, byliny, krzewy ozdobne, drzewa), budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów stałych z dachami zielonymi, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, w tym budowę oświetlenia i monitoringu – informuje rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Realizację obu zadań wspomogą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. – Została podpisana wstępna promesa na 90% kosztów dofinansowania, przy 10% wkładu własnego. Dotacja na przebudowę Ogródka Jordanowskiego, a także na przebudowę przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka, opiewa na kwotę 4 mln 950 tys. zł – wskazuje Dzwonkowska. Firmy zainteresowane przeprowadzeniem robót budowlanych poznamy najwcześniej 6 marca. Wybrany wykonawca będzie musiał uporać się z powierzonym zadaniem w ciągu 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Obecny stan podwórka między ulicami Przechodnią a Teatralną:

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułNie było na nich mocnych…
Następny artykułŻarów. Nowa radna zaprzysiężona